UPPFYLLER DINA KRAV

Castrols smörjmedelsexperter tillhandahåller teknisk rådgivning och support för dina smörjbehov inom gruvdriften

Med våra djupgående kunskaper om gruvindustrin har våra smörjmedelsexperter utvecklat ett sortiment med lösningar för de specifika krav som gäller inom gruvdrift.