Tillförlitlig rådgivning

Våra smörjmedelsexperter står till tjänst med teknisk, driftsrelaterad och inköpsrådgivning, så att du kan hitta rätt smörjmedel för att möta de utmaningar du står inför.

Genom vår utveckling av produkter och tjänster för att uppfylla specifika krav från metallindustrin har vi grundliga kunskaper om de utmaningar du ställs inför, från flaskhalsar, ökande kostnader och underhåll till säkerhetsfrågor.

Vi använder denna kunskap för att erbjuda rådgivning och hjälp för upphandling, teknik och drift, på områden som testning och riskbedömning. Våra lösningar kan hjälpa våra kunder att ta välgrundade inköpsbeslut nu och i framtiden, få kontroll över sina kostnader och uppnå höga produktivitetsnivåer.

TEKNISK RÅDGIVNING

Smörjmedelstekniken går ständigt framåt och våra innovativa lösningar och expertråd hjälper dig att hålla jämna steg

Kontinuerliga produktivitetsökningar på ansvarsfullt sätt är avgörande för att upprätthålla en konkurrensfördel. Samtidigt gör den snabba utvecklingen av tekniska innovationer det svårt att ha de senaste tillämpningarna och processerna på plats. 

Castrol har i många år haft ett nära samarbete med metallindustrin och har deltagit i utveckling och förädling av processer i samarbete med kunder, leverantörer och andra viktiga aktörer i branschen. Denna erfarenhet över hela branschen ger våra smörjmedelsexperter möjlighet att förstå de utmaningar som du står inför samt att ge tillförlitlig teknisk rådgivning när och där du behöver den.

Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder för att tillhandahålla skräddarsydda tjänster byggda kring dina strategiska behov. Vi vet hur viktigt det är att ha teknik som varar längre för att klara komponentslitage och minska driftsstopp. Vi vet att din utrustning måste fungera längre för att öka produktionens tillförlitlighet och effektivitet.

OPERATIV RÅDGIVNING

Våra smörjmedelstekniker ger råd för att hjälpa dig att få din verksamhet att löpa friktionsfritt och säkert

Innovation och utnyttjande av spjutspetsteknik är avgörande för framgångsrika metalltillverkningsprocesser. Dina val av utrustning, lösningar och leverantörer kan innebära skillnaden mellan att uppfylla krävande produktionsnormer och en verksamhet som inte klarar att leverera det kunden kräver.

Med sin omfattande erfarenhet inom metallindustrin kan våra smörjmedelsexperter identifiera utmaningarna för effektiviteten inom din verksamhet och erbjuda de lämpligaste smörjmedelslösningarna för att klara dem.

Våra särskilt utsedda tekniska och fältbaserade team erbjuder smörjmedelsexpertis över ett urval av marknadssektorer och en del av de största tillverkningsföretagen i världen förlitar sig på den rådgivning de ger. Med ett nära samarbete kan vi hjälpa dig att minska operativa flaskhalsar, uppnå längre avbrottsfri tid och minska kostnaderna. Vi kan också hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online.

INKÖPSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning angående inköp av smörjmedel för att uppnå operativ effektivitet

Castrols smörjmedelstekniker har som uppgift att hjälpa dig att hitta högkvalitetsprodukter till rätt pris när och där du behöver dem. Genom att investera tid och resurser i att förstå de specifika behoven inom metallindustrin strävar vi efter att skapa värde genom våra produkter och erbjudanden.

Våra smörjmedelstekniker erbjuder råd för att hitta rätt smörjmedelslösningar och smörjfetter för dina specifika behov och som kan anskaffas inom de tidsramar och budgetar som din verksamhet kräver. Vi vet att beslutsfattande styrs av andra faktorer och erbjuder rimliga kommersiella villkor och information som referenser och vitböcker för att hjälpa dig att fatta välgrundade inköpsbeslut. Vi ger råd om leveranssäkerhet, tillhandahåller kontakter i nödlägen och säkerställer att våra produkter uppfyller kraven enligt den senaste lagstiftningen.

Du kan också titta på vår portfölj med leverantörer och distributörer, hitta information om de viktigaste frågorna som påverkar branschen och uppgifter om evenemang, utbildning och annat som kan ha en positiv inverkan på organisationen.