Svetsade rör

Våra smörjmedelstekniker erbjuder omfattande kunnande kring viktiga tillverkningsprocesser för svetsade rör för att hjälpa dig klara smörjningsutmaningarna

Våra experter har omfattande kunskaper om tillverkningsprocesser som är centrala för svetsade rör, t.ex. rullformning, ytbehandling av rör och rörformning. Renlighet, rostskydd och god smörjning har avgörande betydelse, men kan äventyras genom föroreningar från kylsystem via smörjmedel, bakterie- och svamptillväxt och spånackumulering.

Hälso- och säkerhetsfrågor samt lagändringar får rörverken att fokusera på att reducera miljöpåverkan från sina tillverkningsprocesser och att tillhandahålla en säker arbetsmiljö. 

LÄGRE TOTALA TILLVERKNINGSKOSTNADER

  • Övervakning av vätskestabilitet och -kondition kan reducera det totala avfallsflödet och förlänga systemlivslängden
  • Kostnaderna för förbrukningsmaterial kan reduceras med kompatibla produkter för vätskor och underhållssmörjmedel
Castrols förståelse för tillverkningsindustrin för svetsade rör har gjort det möjligt för våra smörjmedelstekniker att skapa smörjningslösningar för att hjälpa dig förbättra effektivitet, produktkvalitet och -enhetlighet och uppnå kostnadsbesparingar. 

Vi erbjuder ett stort sortiment av formnings-, rengörings- och skyddsvätskor liksom ett komplett sortiment av kompatibla högeffektiva smörjfetter, växellåds- och hydrauloljor beständiga mot inträngning av valsningsvätska. Dessa vätskor har utvecklats för att hjälpa dig minska den totala anläggningskostnaden genom ökad livslängd för utrustning och komponenter.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Rörformning och -valsning

Smörjning och avsvalning mellan formningsvalsar och stålband samt rostskydd under drift 

Dimensionering

Rörkapning till önskad längd

Rengöring

Reducerar felrisker orsakade av kritiska föroreningar i efterföljande process

Korrosionsskydd

Förstärkt rostskydd under mellanlagring eller transport