Heldragna rör

Våra lösningar har utvecklats för att hjälpa tillverkare av heldragna rör att klara utmaningarna genom att förbättra produktkvaliteten och minska kostnaderna

Castrols smörjmedelstekniker har utvecklat lösningar för att hjälpa tillverkare av heldragna rör att klara utmaningarna att förbättra produktkvaliteten, minska kostnaderna och tillföra värde vid framtagning av valsämnen, kalldragning, skärning och sågning.

Med vårt breda kunnande inom rörtillverkningsprocesser och förståelse för vilka förväntningar dina kunder har, erbjuder vi ett sortiment av högpresterande smörjfetter, växellåds- och hydrauloljor, som kan hjälpa dig att minska anläggningskostnaderna. Våra expterter samarbetar med dig för att identifiera viktiga tillämpningar, som skulle gynnas av högeffektiva smörjmedel:

KLARA KRITISKA DEFORMERINGSKRAV

  • Rena metallbearbetningsvätskor med hög smörjkapacitet för användning vid dragning av rör i rostfritt stål och nickellegeringar

FÅ RENARE STÄNGER OCH SE TILL ATT RÖREN HAR EN UTMÄRKT YTFINHET

  • Högeffektiva syntetiska och emulgerande maskinbearbetningsvätskor och rengöringsmedel för att säkerställa en bra ytfinish på förformade stänger och rör
  • Avancerade syntetiska bearbetningsvätskor för dragning och stegformning av kolstålsrör, vilka också eliminerar behovet av rengöring
  • Ett sortiment av rostskyddsmedel med låg halt av flyktiga organiska föreningen (VOC), som ger rören utmärkt skydd i lager eller under transport

MINSKA TOTALA ÄGANDEKOSTNADEN, FÖRBÄTTRA MILJÖARBETET

  • Reducera underhållskostnader förknippade med användning och hantering av rengörande och sköljande kemikalier
  • Syntetiska vätskor med lång beständighet minskar vätskeförbrukningen
  • Förbättrad vätskesystemsstabilitet reducerar avfallsvolymerna
  • Lägre energikostnader för uppvärmning av rengöringssystem
  • En renare arbetsmiljö för operatörerna
Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Processer

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Framtagning av valsämnen

Inledande maskinbearbetning/skärningsarbeten efter gjutning

Förformning och varmformning av rör

Kapning, borrning och varmpressning av stänger 

Kallformning

Kallstegning och -dragning av rör

Dimensionering

Rörkapning till önskad längd

Rengöring

Minimerar risken för fel orsakade av kritiska föroreningar i efterföljande process 

Korrosionsskydd

Ger förhöjt rostskydd under mellanlagring eller transport 

Smörjning – Olja

Typ av drift

Rekommenderad produkt

HYDRAULIK

GLIDBANOR

KOMPRESSOR

SPINDEL

Smörjning - Fetter

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Högeffektivt universalfett

Universalfett

Spindelfett