Råmaterialbearbetning

Castrols smörjmedel kan bidra till smidigare råvarubearbetning

Det är viktigt att råmaterial fortsätter att flöda in i masugnen/DRI utan uppehåll. Castrols smörjmedel bidrar till en produktivare drift. 

Våra tekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Kalkverk

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Sinterverk

Stenkolskross

Koksverk

Typ av drift

Rekommenderad produkt

LUFTKOMPRESSORER

LADDNING/URLADDNING AV BATTERILAGER

Transportörer