Varmbandverk

Våra smörjmedelstekniker har utvecklat produkter och tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten i varmbandverket.

Varmbandverkets betydelse för ståltillverkningsprocessen ha drivit våra smörjmedelstekniker att ta fram ett sortiment av produkter och tjänster som bidrar till att förbättra produktiviteten och minska den totala ägandekostnaden i denna krävande miljö-

MINSKA UNDERHÅLLSSTOPP OCH ÖKA UTRUSTNINGENS LIVSLÄNGD MED:

  • Rullagerfett för transportband som fungerar i denna krävande driftsmiljö och undviker skadlig vattenöversköljning
  • Högeffektivt fett för haspellagret som fungerar under extrema tryck, krafter och temperaturer
  • Högpresterande fetter som förbättrar prestanda och förlänger livslängden hos kardankopplingar

REDUCERA FÖRBRUKNINGEN AV FETT/MORGOIL™ PÅ DRIFTS- OCH BÄRVALSAR OCH UTÖKA SYSTEMETS LIVSLÄNGD

  • Högpresterande fetter till lagren för respektive rullset som är beständiga mot vattenöversköljning och klarar stötbelastning
  • Väsentligt utökar livslängden för MORGOIL-systemet genom att förbättra demulgeringsegenskaperna

ÖKA LIVSLÄNGDEN FÖR LAGREN PÅ DRIFTS- ELLER BÄRVALSAR

  • Reducera korrosion från vatteninträngning med fetter som har hög motståndskraft mot vattenöversköljning
  • Utöka lagerlivslängden genom att reducera mängden vatten i den cirkulerande MORGOIL-oljan
Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift: 

Valsställ

TYP AV DRIFT

REKOMMENDERAD PRODUKT

Fettsmörjningsvägledning valslager, valstapplager, transportbands- eller bordsrullager

Valstapplager (cirkulerande olja) Magna XX

Hasplar