Stränggjutning

Kontinuerliga maskiner spelar en viktig roll inom den moderna stålproduktionen. Castrol kan hjälpa dig att säkerställa produktionsnivåerna.

Dagens stålproduktion är starkt beroende av kontinuerliga maskiner. Castrols ingenjörer har åtagit sig att hjälpa dig att upprätthålla produktionsnivåer och minska den totala ägandekostnaden. 

Vi förstår de extrema driftsförhållandena för din maskinutrustning med tung belastning, stötbelastning, kontinuerlig drift, besvärliga föroreningar och höga temperaturer. Vi tillämpar vår kunskap och insikt inom stränggjutning för att identifiera hur Castrols lösningar kan ge fördelar i dina tillämpningar. Vårt mål är att hjälpa dig att öka drifttiden, sänka underhålls- och produktionskostnaderna och erfara problemfri drift.

Att öka tiden mellan segmentombyggnader är ett viktigt mål i kontinuerliga stränggjutningsverk. De flesta tillverkare har ett riktmål för stränggjutningssegmentet på mer än två år. Det är vårt mål att bidra så att rullagren håller under hela den här tiden.

Frekventa fel som kräver att man måste ta ut växellådor kostar produktionstid och ökar arbets- och utrustningskostnaderna. Våra lösningar kan hjälpa till genom att förlänga livslängden på växeltillämpningarna. 

Våra tekniker rekommenderar följande produkter för din drift:

Stränggjutning

Typ av drift

Rekommenderad produkt

SLÄPPNINGSMEDEL FÖR STRÄNGGJUTNING AV STÅL, I SYNNERHET FÖR PRODUKTION AV FLERSIDIGA PROFILER OCH ÄMNEN FÖR KONSTRUKTIONSSTÅL.

Gjutkassett

Typ av drift

Rekommenderad produkt

OSCILLATORVÄXELLÅDA

OSCILLATORHYDRAULSYSTEM

Utsläckningsbord Och Kylbädd

Gjutsegment/Riktverk

Typ av drift

Rekommendera produkt

SEGMENTRULLAGER OCH RIKTARRULLAGER

VÄXELLÅDOR FÖR RIKTVERK OCH DRIVRULLAR

KOPPLINGAR

BRÄNNARLAGER

Utsläckningsbord Och Kylbädd