Masugn

Fokuserade smörjningsexperter hjälper dig att få dina masugnar att leverera mer.

Förlorad produktion i smältverk kan aldrig återvinnas. Optimering av tider mellan tappningarna förbättrar utbytet och bidrar till en kostnadseffektivare verksamhet. På Castrol har vi fokuserat vår smörjningsexpertis på varje del av tillverkningsprocessen för att hjälpa dig med att:
  • förbättra produktiviteten
  • reducera maskinfel
  • förbättra maskinprestanda
  • reducera övergripande underhållskostnader
Castrols experter inser vikten av masugnen och de utmaningar din verksamhet står inför - med höga till extrema temperaturer, måttliga till höga växel- och lagerbelastningar i smutsiga och dammiga miljöer.

Vi kan hjälpa dig att möta dessa utmaningar genom att rekommendera produkter som uppfyller dina specifika behov - vare sig det gäller gastag, lufthanteringsfläktar eller traverser. Support från våra Liquid Engineers, om hur produkterna används bäst, kan hjälpa dig att åstadkomma högre effektivitet och driftsäkerhet.

Våra tekniker rekommenderar följande produkter för din drift: 

Gastag

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Syrgaskompatibelt fett för ventiler

Lufthanteringsfläktar

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Elmotor

Traverskranar