Enkel syrgasugn

Enkel syrgasbaserad ståltillverkning kräver mycket smörjning på ett flertal smörjningspunkter

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din drift: 

Skrotupplagskranar och löpvagnsbryggor, lastare, kranar och skopor

Typ av drift

Rekommenderad produkt

Tryckluftsbromskompressorer

Hydrauliska bromssystem

Öppna kuggväxlar och plåtar

Växellådor för lyftvagnar och bryggor

Ugnar

Återvinningssystem för heta avgaser

Typ av drift

Rekommenderad produkt