JÄRN OCH STÅL

Castrols ingenjörer kan hjälpa dig att frigöra dolda värden i dina järn- och ståltillverkningsprocesser

Genom att använda vår förståelse för dina smörjningsbehov och insikt i den totala ägandekostnaden, kan våra ingenjörer hjälpa dig att förbättra produktiviteten, minska tillverkningskostnaderna och förbättra din konkurrenskraft. 

Våra produkter och tjänster är utformade för att: 
  • Öka drifttiden genom att förlänga underhållsintervallerna och maskintillgängligheten
  • Tillhandahålla problemfri drift mellan planerade underhåll
  • Minska volymen smörjmedel som används och minska avfallskostnaderna
  • Förlänga utrustningens livslängd samt reducera kostnaderna för ersättningskomponenter
  • Reducera energikostnader
Vi förstår att driften av maskinutrustning ofta innebär extrema förhållanden, från tung belastning, stötbelastning och kontinuerlig drift till besvärliga föroreningar och ogynnsamma temperaturer. Din verksamhet måste också efterleva normer för hälsa och säkerhet liksom lagstadgande normer. Vi förstår att industrin, och i synnerhet stålverk, har en press på sig att minska tillverkningsprocessers påverkan av miljön och hur viktigt det är att tillhandahålla en säker arbetsmiljö.

Det är därför Castrol erbjuder ett så omfattande sortiment av högpresterande smörjfetter, växellåds-, hydraul-, cirkulations-, valsnings-, formnings- och skäroljor samt rostskydds- och rengöringsmedel, utvecklade för att du ska klara dina utmaningar och kunna reducera den totala anläggningskostnaden genom ökad livslängd för utrustning och komponenter.