TILLFÖRLITLIG RÅDGIVNING FRÅN CASTROLS MASKINEXPERTER

VÅRA TEKNIKER står till tjänst med teknisk, driftsrelaterad rådgivning och produktval så att du kan hitta rätt smörjmedel för dina behov

Eftersom vi har utvecklat produkter och tjänster som tillgodoser behoven vid maskindrift har vi omfattande kunskaper om de utmaningar som du ställs inför – från stilleståndstid till krävande tidsfrister för att förbättra effektiviteten. 

Vi använder dessa kunskaper för att erbjuda rådgivning för upphandling, teknik och drift, på områden som maskintestning och riskbedömning. Vår rådgivning kan hjälpa dig att bibehålla kontrollen över dina smörjmedelskrävande processer, öka produktiviteten och fatta välinformerade beslut nu och i framtiden. Vi erbjuder dessutom support och rådgivning avseende högpresterande smörjmedel med hög viskositet för höga temperaturer som är avsedda att användas i extrema miljöer och tillämpningar.

TEKNISK RÅDGIVNING

Smörjmedelstekniken går ständigt framåt och våra innovativa lösningar och expertråd hjälper dig att hålla jämna steg med utvecklingen

Våra tekniker har haft förbindelser med maskinindustrin i mer än 100 år. Vi förstår det tryck du utsätts för med avseende på att minska driftsstoppen och klara tidsfristerna. Vår tekniska rådgivning kan hjälpa till att hålla dina maskiner och din verksamhet så effektiva som möjligt. Tillsammans med vårt moderbolag BP förblir Castrol engagerade i industrins utveckling och förbättring av smörjning, produktionsteknik och säkerhet. 

Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att skapa skräddarsydda tjänster kring dina specifika behov. Vi vet hur viktigt det är för dig att leverera hög kvalitet i ett krävande ingenjörsarbete och att vara uppdaterad inom de senaste tekniska nyheterna i tillverkningsindustrin. Många av våra tekniska lösningar är direkt inriktade på att vara till hjälp för maskinindustrin. Våra tekniker delar mycket gärna med sig av sina kunskaper och sin expertis för att tillhandahålla innovativa lösningar och hjälpa dig att hålla dig informerad om utvecklingen inom smörjmedelskrävande processer. 

Vi förser också den tekniska personalen med information och vägledning för att hjälpa till att öka produktiviteten och förbättra skyddet för att bibehålla konkurrenskraften. 

Vi säkerställer att vi förblir ledande inom smörjmedelstekniken via våra globala teknikcentra, så att även du är med där. Detta innebär att vi kan ge dig support vad gäller bäst användning och riskbedömning. Den tekniska rådgivningen från våra tekniker har visat sig kunna hjälpa maskinverkstäder att förebygga stilleståndstider och störningar. 

OPERATIV RÅDGIVNING

Våra tekniker erbjuder rådgivning som hjälper dig att hålla din verkstad störningsfri och säker

Innovation och utnyttjande av spjutspetsteknik är viktiga ingredienser för framgångsrik tillverkning. De val du gör med avseende på utrustning, lösningar och leverantörer kan innebära skillnaden mellan att uppfylla exakta produktionskrav och en verkstad som inte levererar det kunden kräver. 

Tack vare omfattande erfarenhet av maskinbearbetning kan våra tekniker identifiera utmaningarna för effektiviteten inom din verksamhet och erbjuda de lämpligaste smörjningslösningarna för att klara dem.

Våra särskilt utsedda tekniska och fältbaserade team erbjuder smörjmedelsexpertis över ett urval av marknadssektorer och en del av de största tillverkningsföretagen i världen förlitar sig på den rådgivning de ger. Med ett nära samarbete kan vi hjälpa dig att minska operativa flaskhalsar, uppnå längre avbrottsfri tid och minska kostnaderna. Vi kan också hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online. 

INKÖPSRÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning angående inköp av smörjmedel för att uppnå operativ effektivitet

Castrols smörjmedelstekniker har som uppgift att hjälpa dig att hitta högkvalitetsprodukter till rätt pris när och där du behöver dem. Genom att investera tid och resurser i att förstå de specifika behoven inom maskinbranschen strävar vi efter att skapa värde genom våra produkter och erbjudanden.

Våra tekniker erbjuder råd för att hitta rätt smörjmedelslösningar och smörjfetter för dina specifika behov och som kan anskaffas inom de tidsramar och budgetar som din verksamhet kräver. Vi vet att beslutsfattande styrs av andra faktorer och erbjuder rimliga kommersiella villkor och information som referenser och vitböcker för att hjälpa dig att fatta välgrundade inköpsbeslut. Vi ger råd om leveranssäkerhet, tillhandahåller kontakter i nödlägen och säkerställer att våra produkter uppfyller kraven enligt den senaste lagstiftningen.

Du kan också titta på vår portfölj med leverantörer och distributörer, hitta information om de de viktigaste frågorna som påverkar branschen och uppgifter om evenemang, utbildning och annat som kan ha en positiv inverkan på organisationen.