KUGGHJUL

Vi förstår utmaningarna i tillverkningsprocesser för växlar och tillhandahåller lösningar och tjänster för att hjälpa till att minska kostnaderna och öka produktiviteten

Den snabba förändringstakten på växellådsmarknaden skapar nya krav på processer för kuggtillverkning. Castrols smörjmedelstekniker förstår de utmaningar du ställs inför för att kunna förbli konkurrenskraftig.

Vi har djupgående erfarenhet av tillämpning i hela processkedjan, inklusive moment som kapning och slipning. Våra starka relationer med ursprungstillverkare (Original Equipment Manufacturer, OEM) och verktygstillverkare (Machine Tool Manufacturing, MTM) innebär att vi är väl rustade för att hjälpa dig uppfylla aktuella maskinspecifikationer och krav.

Vi vet att ökande kostnader och stilleståndstider kan vara hinder för framgång och har utvecklat lösningar som bidrar till både effektivisering och kvalitetsförbättring. Våra tekniker spelar en mycket viktig roll när det gäller att hjälpa dig uppfylla de höga kraven på ytkvalitet, toleranser och renlighet när du står inför föränderliga kundbehov och regelverk.

Våra produkter är kompatibla med ett mångsidigt urval av materialtyper och legeringar och våra experter kan hjälpa dig att välja de lämpligaste metallbearbetningsvätskorna och rengöringsmedlen för att hålla dina tillverkningsprocesser av drivhjul konkurrenskraftiga och effektiva.

Kugghjulstillverkning

Kuggtillverkning omfattar olika arbetsoperationer på järnlegeringar och även metallurgin måste beaktas. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dessa processteg:

Formande

Lösningar för olika formande arbetsmoment på järnhaltiga delar, t.ex. planetbärare och kamaxeljusteringar

Grov bearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter smide eller svarvning, håltagning och gängfräsning

Rengöring mellan processer

Minskar antalet fel genom smutspartiklar i finbearbetningen 

Värmebehandling

Härdning av olika järnhaltiga delar 

Finbearbetning

Lösningar för finslipning och hening 

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering

Rostskydd

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport