EL OCH ELEKTRONIK

Vårt breda sortiment av smörjmedel, vätskor och rengöringsmedel hjälper dig att öka produktiviteten och uppfylla kundernas krav och industriella normer.

I takt med att marknaderna för el och elektronik förändras ökar kraven på produktionen av sådana produkter. Våra smörjmedelstekniker förstår vad som krävs av dig för att du ska hålla dig konkurrenskraftig. 

Kortare produktlivscykler innebär att processerna måste vara snabbare än någonsin tidigare. Det är anledningen till att våra metallbearbetningsvätskor och rengöringsmedel har konstruerats så att de ger besparingar genom att förlänga verktygs och vätskors livslängd och förbättra produktiviteten utan att äventyra personalens säkerhet. 

Våra produkter är kompatibla med en omfattande mängd material och legeringar och bibehåller utmärkt ytfinish och klarar strikta rostskyddstester och kvalitetsnormer. Våra experter kan hjälpa dig att välja rätt metallbearbetningsvätskor och rengöringsmedel, så att du kan hålla verksamheten konkurrenskraftig samtidigt som du uppfyller nya kundkrav och regler.

EL- OCH ELEKTRONIKTILLVERKNING

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din tillverkningsverksamhet inom el och elektronik: 

Grov bearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter smide eller svarvning, håltagning och gängfräsning

Formande av alla metaller

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication, MQL)

Rengöring av alla metaller

Rostskydd på järnlegeringar