LAGER

HÖGPRESTERANDE METALLBEARBETNINGSVÄTSKOR, RENGÖRINGSMEDEL, ROSTSKYDDSMEDEL OCH SMÖRJFETTER KAN HJÄLPA DIG ATT MINSKA KOSTNADERNA OCH ÖKA PRODUKTIVITETEN I TILLVERKNINGSPROCESSER

Castrols smörjmedelstekniker har många års erfarenhet från arbete med tillverkningsindustrin. Vi är medvetna om de ständigt förändrade utmaningarna i denna snabbrörliga sektor och de krav som ställs på processer för lagertillverkning. Vi förstår vilken press du arbetar under, med avseende på att minska kostnaderna och samtidigt öka produktiviteten för att kunna förbli konkurrenskraftig. 

Detta sporrar våra smörjmedelstekniker till att utveckla flexibla smörjmedelslösningar, tjänster, utbildning och rådgivning för att hjälpa dig att minska stilleståndstiderna och öka effektiviteten i lagertillverkningen. 

Starka relationer med ursprungstillverkare (Original Equipment Manufacturer, OEM) och verktygstillverkare (Machine Tool Manufacturing, MTM) gör att vi är välinformerade om utvecklingen i branschen, och kan utforma lösningar som uppfyller de senaste kraven.

Våra experter hjälper dig att välja de lämpligaste metallbearbetningsvätskorna och rengöringsmedlen för att bibehålla verksamhetens konkurrenskraft och uppfylla bransch- och lagkrav.

LAGER

Tillverkning av lager omfattar olika arbetsmoment på järnlegeringar och måste även ta hänsyn till metallurgin. 

Ringar

Tillverkning av ringar omfattar olika arbetsmoment och våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter: 

Arbetsmoment

Rekommenderade produkter

Mjuk bearbetning

Lösningar för inledande skärning, t.ex. svarvning, sågning och mjuk slipning 

Rengöring före härdning

Vattenlösliga rengöringsmedel som bidrar till minskat antal fel på grund av smutspartiklar i härdningsprocessen 

Värmebehandling

Lösningar för härdning av ringar 

Rengöring efter härdning

Minskar antalet fel orsakade av alltför hög kontaminering av härdningsolja i finbearbetningen 

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, t.ex. slipning, superfinishing och hening 

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering 

Rostskydd och vattenbortträngning

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport 

Rullar och kulor

Tillverkning av kulor och rullar omfattar olika arbetsmoment och våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Rengöring före härdning

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i härdningsprocessen 

Värmebehandling

Lösningar för härdning av kulor och rullar 

Hård slipning

Slipningsarbete efter härdningsprocessen 

Rengöring mellan processer

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i finbearbetningen 

Finslipning

Process för finslipning och läppning 

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering 

Rostskydd och vattenbortträngning

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport 

Korgar

Tillverkning av korgar omfattar olika arbetsmoment och våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov bearbetning

Lösningar för inledande bearbetning, t.ex. sågning och svarvning 

Formande

Lösningar för arbetsmoment som klippning 

Rengöring före härdning

Minskar antalet fel som orsakas av smutspartiklar i härdningsprocessen 

Värmebehandling

Lösningar för härdning av ringar 

Rengöring efter härdning

Minskar antalet fel orsakade av alltför hög kontaminering av härdolja i finbearbetningen 

Finbearbetning

Avslutande bearbetning, t.ex. slipning, finslipning och hening 

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering 

Rostskydd och undanträngning av vatten

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport 

Montering

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för din monteringsprocess: 
 

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd före montering 

Rostskydd

Lösningar för förstärkt skydd mot rost under mellanlagring eller transport 

First fill-fett

Kraftigt

HÖGPRESTERANDE

ALLROUND

EXTREMA MILJÖER