TILLFÖRLITLIG RÅDGIVNING FRÅN CASTROL

VÅRA SMÖRJMEDELSTEKNIKER FINNS ALLTID PÅ PLATS FÖR ATT GE DIG TILLFÖRLITLIG RÅDGIVNING OM HUR DU KAN OPTIMERA PRESTANDA OCH TILLFÖRLITLIGHET FÖR DIN VERKSAMHET I FORDONSBRANSCHEN PÅ ETT SÄKERT OCH HÅLLBART SÄTT.

Tack vare vårt arbete med att utveckla produkter och tjänster som uppfyller fordonsindustrins specifika behov har vi skaffat omfattande kunskaper om de utmaningar du ställs inför, från flaskhalsar, stilleståndstider, snävare produktionskontroll, till de höga kraven att hålla höga prestationsnivåer och mycket annat.

Vi använder denna kunskap för att erbjuda rådgivning och hjälp för upphandling, teknik och drift, på områden som maskintestning och riskbedömning. Våra lösningar kan hjälpa våra kunder att fatta välinformerade beslut nu och i framtiden. De kommer att hjälpa dig att ta reda på mer om innovationer och att hantera utmaningar som stilleståndstid och tillverkningskostnader.

Eftersom vi har erfarenhet av att utveckla produkter för extrema miljöer och tillämpningar kan vi även erbjuda support för högpresterande smörjmedel med hög viskositet för höga temperaturer.

TEKNISK RÅDGIVNING FRÅN CASTROL

Våra smörjmedelstekniker vet hur snabbt smörjmedelstekniken kan förändras i fordonsbranschen och det är därför som våra innovativa lösningar och vår expertrådgivning är utvecklade för att optimera din verksamhet.

Smörjmedelstekniken spelar en viktig roll när det gäller att driva utvecklingen i fordonsindustrin vidare och våra smörjmedelstekniker levererar kvalitet som kan hålla din verksamhet så effektiv och hållbar som möjligt.

Tekniken utvecklas snabbt inom fordonsbranschen och vi vet hur viktigt det är att hålla takten för att optimera verksamhetsresultaten.

Castrol har arbetat tillsammans med fordonsindustrin under mer än 100 år och har deltagit i forskning, utveckling och processförbättringar med kunder, leverantörer och andra viktiga industrigrupper.

Castrol och vårt moderbolag BP är fortsatt engagerade i industrins utveckling och förbättring av smörjning, produktionsteknik och säkerhet. Vår omfattande erfarenhet ger oss möjlighet att förstå de utmaningar du ställs inför och att ge tillförlitlig teknisk rådgivning när och överallt där du behöver den.

Våra smörjmedelstekniker arbetar i nära samarbete med våra kunder för att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika behov. Vi vet att det kan vara svårt att hänga med de senaste innovationerna och samtidigt klara de tekniska utmaningar du möter. Du måste hålla prestationerna på hög nivå, även när du arbetar enligt snäva tidsramar.

Vi är dessutom medvetna om att du ofta hanterar höga arbetsbelastningar inom projekt och produktion och det är anledningen till att våra experter förser dig med allt du behöver för att kunna dra nytta av de typer av effektivitet och tillförlitlighet som kan göra en verklig och varaktig skillnad. 

Vi kan hjälpa dig att hitta de produkter och tjänster som behövs för att uppfylla dina specifika tekniska behov och säkerställa att de levereras i tid, inom din budget och på ett hållbart sätt. Vi samarbetar med en del av fordonsindustrins största märken, för att uppnå hög kvalitet, hög produktivitet och lägre kostnader.

Vi är också införstådda med vikten av hälsa, säkerhet och miljön och vi arbetar outtröttligt för att säkerställa att vi hjälper till att hålla din verksamhet så säker och hållbar som möjligt, med support avseende bästa utnyttjande och riskbedömningar. All teknisk rådgivning som vi bidrar med har visat sig vara till hjälp för att minska stilleståndstider och avbrott i dina leveranser.

DRIFTSMÄSSIG RÅDGIVNING FRÅN CASTROL

Det är nödvändigt att din fordonstillverkning fungerar så störningsfritt som möjligt och därför hjälper Castrols smörjmedelstekniker till att säkerställa att flaskhalsarna är så få som möjligt – så att du kan koncentrera dig på att optimera produktiviteten.

Vi kan hjälpa dig att identifiera de rätta smörjmedlen, så att du kan fatta mer effektiva beslut som förbättrar effektiviteten i din verksamhet.

Castrols smörjmedelstekniker vet att du måste fatta smarta beslut gällande ditt val av smörjmedel och det är anledningen till att vi ger dig den support som behövs för att din verksamhet ska fungera effektivt.

Eftersom vi har omfattande erfarenheter från fordonsindustrin förstår vi de viktiga utmaningar du ställs inför och vilka smörjmedel som passar bäst för att klara dem.

Vi vet exempelvis att flaskhalsar och stilleståndstider kan bli dyrbara – både med avseende på produktivitet och ekonomi. Vi vet också att du ständigt blir ombedd att leverera mer med färre resurser och att produktionsprocessen ibland kan vara problematisk. Du vet precis hur viktig kvaliteten är – den kvalitet som du avser att upprätthålla – men det är en enorm utmaning att kunna nå och upprätthålla normerna mot bakgrund av snävare kontroller över resultaten. Kostnaderna är en nyckelfaktor, men de är långt ifrån det enda du måste tänka på i en miljö med högt tempo som ständigt förändras.

Det är väsentligt att välja rätt lösning och med Castrol kan du känna dig säker på att vår rådgivning och vägledning hjälper dig att välja rätt produkter och tjänster för din fordonsverksamhet – oavsett var du bedriver den. 

Vi erbjuder högpresterande produkter, lösningar, tjänster och utbildning som är utvecklade för att hjälpa dig att klara dina utmaningar på ett säkert och hållbart sätt. Vi kan också hjälpa dig att implementera ny teknik som kan minska stilleståndstider och öka produktiviteten.

Vi brinner för att ge dig det stöd du behöver i din strävan att minska tillverkningskostnaderna och samtidigt hålla produktions- och leveransnivåerna höga. Vi har ett team med särskilt utsedda tekniska och fältbaserade experter för att sprida de bästa produktionsmetoderna över ett urval av marknadssektorer. Vi söker ständigt efter möjligheter att förbättra vår expertis och våra kunskaper, så att vi kan erbjuda dig lösningar för dina behov och krav.

Flera hundra av världens största företag förlitar sig på vår rådgivning och vi kan hjälpa dig att uppnå den avbrottsfria produktion du strävar efter.

Vi kan även hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online.

RÅDGIVNING OM PRODUKTVAL FRÅN CASTROL

Castrols smörjmedelstekniker arbetar hårt för att erbjuda personalen på inköpsavdelningar i fordonsbranschen marknadsledande lösningar, enastående värde, hög leveranssäkerhet och teknisk expertrådgivning.

Castrols smörjmedelstekniker har som uppgift att hjälpa dig att hitta högkvalitetsprodukter till rätt pris när och oavsett var du behöver dem.

Vi vet att alla kunder är ute efter bra produkter som erbjuder utmärkt värde. Det är anledningen till att Castrol spenderar betydande resurser på att skaffa förståelse om våra kunders specifika behov och skapa värde genom våra produkter och erbjudanden. Våra produkter jämförs med branschens bästa.

Vi vet att denna krävande bransch innebär att våra kunder måste kunna matcha rätt produkter för att uppfylla specifika behov inom de tidsramar som du och din verksamhet kräver.

Vi är dessutom medvetna om att beslutsfattande styrs av andra faktorer och det är därför som våra lösningar också omfattar rimliga kommersiella villkor och enastående kundhantering. Vi tillhandahåller även information, inklusive fallstudier och tekniska rapporter, och vägledning avseende säkerheten hos det vi levererar från branschens bästa och mest kunniga experter, såväl som försäkringar om att våra produkter efterlever senaste lagar och förordningar.

Allt detta innebär att du kan känna dig säker på att den information vi tillhandahåller kommer att hjälpa dig att fatta välinformerade inköpsbeslut, så att du gör de bästa affärerna och håller dig inom dina budgetramar. Detta innebär att vi kommer att hjälpa dig att minimera störningars inverkan när de inträffar och lösa alla problem du kan råka ut för på ett säkert, tillförlitligt och hållbart sätt.

Du kan också skaffa tillgång till vår förteckning över leverantörer och distributörer, hitta information om de viktiga frågor som påverkar industrin samt information om evenemang och andra viktiga saker som kan ha en positiv inverkan på din organisation.