PRESSNING OCH KAROSSER

Expertlösningar som hjälper till att göra produktionen i pressningsverkstaden mer problemfri, minska stilleståndstiden och förbättra kostnadsstyrningen under allt mer krävande förhållanden.

Castrols smörjmedelstekniker utvecklar och levererar lösningar som hjälper till att förbättra processeffektiviteten i din pressningsverkstad. 

Vi vet att du måste förbli tillräckligt flexibel för att klara behoven av processändringar om du ska kunna producera det ökande antalet modellvarianter som marknaden kräver. Vi inser också att viktminskning och ökad krocksäkerhet är viktiga mål samt att bearbetning av delar tillverkade av höghållfast stål kan skapa utmaningar för prestanda och verktygens hållbarhet. 

I syfte att hjälpa dig att anta dessa utmaningar kombinerar vi klassledande produkter och avancerad teknisk support med starka relationer till ledande tillverkare av maskinverktyg och OEM-tillverkare inom fordonsindustrin för att skapa lösningar som uppfyller dina specifikationer och krav. Detta kan hjälpa dig att maximera effektiviteten genom att minimera stilleståndstider såväl som omarbete,  spill och underhåll.

Våra lösningar är också utvecklade för att hjälpa dig att minska din miljöpåverkan. Bättre alternativ för avfallsminskning och kemisk återvinning hjälper dig att uppfylla normer och kostnadsmål samt förbättra processeffektiviteten.

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för pressning och karosser:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Stålverksapplicerat rostskydd och smörjning

Lösningar för att skydda stålet och zinkbeläggningen mot korrosion under transport och förvaring samt tillhandahållande av förbättrad smörjning för deformationsprocessen
Rostskyddsmedel som innehåller rak olja och skyddar alla icke-ytbehandlade och ytbehandlade stålkvaliteter och som är särskilt väl lämpade för elektroförzinkade ytor. 
Ett omfattande sortiment som omfattar försmörjnings- och smältlösningar, specialutvecklade för att klara de senaste kraven hos olika stålytbehandlingar.

Rull- och plåttvätt

Lösningar för avlägsnande av partikelkontaminering från förbehandling och homogenisering av oljebeläggningen 
Plåttvättvätskor helt kompatibla med alla olika stålytbehandlingar, tvättarrangemang och torkningskompositer som används i dagens pressverkstäder.

Metallformande arbetsmoment

Lösningar som är särskilt utvecklade för pressningsverkstäder 
Helt processkompatibla produkter för vanliga arbetsmoment i pressningsverkstäder, t.ex. sträckning, stansning och hydroformpressning. Utmärkta smörjningsegenskaper stödjer lång livslängd för verktyg och stansar, upprätthåller hög ytfinhet och hjälper till att förbättra dina prestationer på miljöområdet.

Rostskydd

Lösningar för att skydda stål och zinkbeläggning mot korrosion under transport och förvaring av monteringsklara satser (CD)
Rostskyddsmedel som innehåller rak olja och erbjuder utmärkt rostskydd för alla icke-ytbehandlade och ytbehandlade stålkvaliteter. Särskilt väl lämpade för elektroförzinkade ytor, som utvändiga karosspaneler och komponenter.

Underhållande smörjning

Ett heltäckande sortiment av smörjmedel och smörjfetter för flera olika tillämpningar.

Växellådsoljor

Hydraulolja

Gejdoljor

Kompressorolja

Spindelolja

Universalsmörjfetter med höga prestanda

Universalsmörjfetter

Spindelfett