VÄXELLÅDOR

Smörjningslösningar utvecklade för att hjälpa dig generera hög effektivitet i växellådstillverkning med höga kvalitetskrav.

Växellådstekniken utvecklas snabbt och vi på Castrol är fast beslutna att hålla takten. När allt mindre komponenter tillverkas med allt snävare toleranser och högre kvalitet i samma produktionsanläggningar kan våra smörjmedelstekniker erbjuda lösningar som är utvecklade för att hjälpa dig att prestera på toppnivå oavsett var och när du arbetar.

Castrols smörjmedelstekniker erbjuder expertis som är till hjälp i växellådstillverkningen och ökar produktkvaliteten, produktiviteten och prestationerna inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

Våra specialister kan skräddarsy lösningar exakt efter dina behov tack vare sina omfattande kunskaper om förhållanden och samband mellan komponenter, verktyg och vätskor för metallbearbetning. 

Vi vet hur viktigt det är att nå konsekventa resultat vid olika arbetsplatser i världen och det är därför vi tillhandahåller konsekvent, tillförlitlig och betrodd vägledning om implementering av processförbättringar enligt bästa praxis.

HSE-kraven kan variera och därför säkerställer våra smörjmedelstekniker att produkter och lösningar uppfyller bestämmelserna och medverkar till minskad miljöpåverkan.

Hydraulsystem

Tillverkning av växellådsutrustning, t.ex. oljepumpar, ventilhus och kopplingar, omfattar olika arbetsmoment där man även tar hänsyn till metallurgi. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina arbetsoperationer: 

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Formande

Grovbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter smide eller gjutning, t.ex. svarvning, håltagning, borrning och gängning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, t.ex. fräsning, borrning, håltagning, gängning och hening 

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förstärkt rostskydd under mellanlagring och transport

Hölje

Tillverkning av växellådshus, omvandlarhus, konor (bakhjulsdrift) och sidokåpor (kedjekåpor) omfattar olika arbetsmoment på aluminiumlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina arbetsoperationer:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, såsom t.ex. fräsning, borrning och svarvning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar frånföregående bearbetning

Fin maskinbearbetning

Lösningar för slutligt skärarbete, inklusive håltagning, gängning och fräsning med hög hastighet

Slutlig rengöring

Uppnå nödvändiga renhetsnivåer och tillhandahålla temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Kuggaxlar

Tillverkning av kugghjul, drev och axlar omfattar olika arbetsmoment på järnlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för dina arbetsoperationer:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Formande

Lösningar för olika formande arbetsmoment på järnhaltiga delar, såsom t.ex. planetbärare och kamaxeljusteringar 

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, t.ex. fräsning, borrning och svarvning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar frånföregående bearbetning

Värmebehandling

Lösningar för härdning av olika järnhaltiga delar

Fin maskinbearbetning

Lösningar för slutligt slipnings- och heningsarbete

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förstärkt rostskydd under mellanlagring och transport

Underhållssmörjning

Ett heltäckande sortiment med smörjmedel och smörjfetter för flera olika tillämpningar.

Tillämpningar

Rekommenderad produkt

Växellådsolja

Hydrauloljor

Gejdoljor

Kompressoroljor

Oljor för axeltappar

Universalsmörjfett med höga prestanda

Universalsmörjfett

Spindelfett