MOTORER

LÖSNINGAR UTVECKLADE FÖR ATT HJÄLPA MOTORTILLVERKARE ATT OPTIMERA PRESTANDA, MINSKA KOSTNADER OCH FÖRBÄTTRA EFTERLEVNADEN AV REGLER AVSEENDE HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ I HELA TILLVERKNINGSPROCESSEN.

Vi vet precis hur viktigt det är att uppfylla normerna inom motortillverkning och när du vänder dig till Castrols smörjmedelstekniker kan du vara säker på att de råd och den vägledning du får hjälper dig att upprätthålla en jämn och hög kvalitet.

Våra experter har omfattande kunskaper om olika tillämpningar och kan rekommendera de lämpligaste produkterna för dina tillverkningsprocesser. I våra bearbetningstestcentra sker simulering och demonstration av hur våra produkter gagnar de flesta delarna av din verksamhet. 

Vi är engagerade i att leverera vätskor och smörjmedel för maskinbearbetning med konsekventa och tillförlitliga resultat via schemalagd övervakning av stora centrala system. Ständig övervakning ger oss möjlighet att erbjuda rekommendationer för att hjälpa till att förbättra resultaten. 

Castrols globala erfarenheter ger oss unika möjligheter att låta din verksamhet ta del av vårt kunnande och att tillhandahålla den expertis som krävs för att hjälpa dig att öka produktiviteten. Vi tillhandahåller dessutom HSE-vägledning för efterlevnad av de strikta lagarna på dessa områden. 

Vårt löfte till dig innebär att du får den bästa rådgivningen avseende kompatibla vätskor för metallbearbetning för hela tillverkningsprocessen.

Motorblock

Tillverkningen av motorblock omfattar flera olika arbetsmoment. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov bearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, såsom t.ex. fräsning och borrning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och hening

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förbättrat skydd mot rost under mellanlagring eller transport

Topplock

Topplockstillverkningen omfattar flera olika arbetsmoment. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, såsom t.ex. fräsning och borrning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och finslipning

Slutlig rengöring

Uppnå nödvändiga renhetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förstärkt rostskydd under mellanlagring och transport

Vevaxel

Tillverkning av vevaxlar omfattar flera olika arbetsmoment på järnlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, såsom t.ex. fräsning och borrning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Värmebehandling

Lösningar för induktionshärdning av axeltappar och drivaxlar

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och hening

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förbättrat skydd mot rost under mellanlagring eller transport

Kamaxlar

Tillverkning av kamaxlar omfattar flera olika arbetsmoment på järnlegeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, t.ex. fräsning och borrning 

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Värmebehandling

Lösningar för induktionshärdning av axeltappar och drivaxlar

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och finslipning

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport 

Vevstakar

Tillverkning av vevstakar omfattar flera olika arbetsmoment på järnlegeringar och andra legeringar. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Grov maskinbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, t.ex. fräsning och borrning

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och finslipning

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renlighetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förstärkt skydd mot rost under mellanlagring och transport 

Kolvar

Tillverkning av kolvar omfattar flera olika arbetsmoment. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande sortiment för din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt (länk till Lubricant Oracle)

Värmebehandling

Lösningar för induktionshärdning av axeltappar och drivaxlar 

Grovbearbetning

Lösningar för inledande bearbetning efter gjutning, såsom t.ex. fräsning och borrning

Rengöring mellan processer

Minska efterföljande processfel orsakade av partiklar från föregående bearbetning

Finbearbetning

Lösningar för avslutande bearbetning, inklusive fräsning, borrning, håltagning, gängning och hening

Slutrengöring

Uppfyller nödvändiga renhetsnivåer och tillför temporärt rostskydd under förvaring eller transport före montering 

Rostskydd

Förbättrat skydd mot rost under mellanlagring eller transport

Underhållande smörjning

Ett heltäckande sortiment med smörjmedel och smörjfetter för flera olika tillämpningar.

Tillämpningar

Rekommenderad produkt

Växellådsoljor

Hydrauloljor

Gejdoljor

Kompressoroljor

Spindeloljor

Universalsmörjfett med höga prestanda

Universalsmörjfett

Spindelfett