Komponenttillverkning

Castrols smörjmedelstekniker och vårt sortiment av innovativa produkter, tjänster och teknik kan hjälpa till att öka effektiviteten och tillförlitligheten i din verksamhet.

Vi känner till det starka tryck från marknaden som du utsätts för i din roll som komponenttillverkare och att du måste minska övergripande driftskostnader och samtidigt öka produktiviteten och effektiviteten. 

Våra smörjmedelstekniker använder sin tillämpningsexpertis i alla processer inom fordonstillverkning, i syfte att tillhandahålla innovativa lösningar, tjänster och produkter. Vår produktteknik hjälper till att skapa längre livstid för utrustning, minska förbrukningen och förbättra produktiviteten. 

Våra goda relationer med ledande verktygstillverkare (Machine Tool Manufacture, MTM) och tillverkare av originalutrustning (Original Equipment Manufacturer, OEM) har bidragit till vår utveckling av ett brett sortiment av godkända smörjmedel som uppfyller alla nödvändiga maskinspecifikationer.


Vår expertis kan hjälpa dig att nå högre tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och ekonomisk konkurrenskraft på denna föränderliga marknad.

Komponenter

Bromsar, chassin, avgassystem, insprutningssystem/bränslesystem, hjul, tillbehör

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Skärning och slipning av alla metaller

Lösningar för all skärande bearbetning från hening/slipning till brotschning och upprymning

Formande av alla metaller

Lösningar för alla relevanta formande arbetsmoment, såsom t.ex. djuppressning, plåtstansning, finklippning, rörformning osv.

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication, MQL)

Lösningar för olika skärande och formande arbetsoperationer

Rengöring av alla metaller

Uppnå nödvändiga renlighetsnivåer och tillhandahålla temporärt rostskydd före montering 

Rostskydd på järnlegeringar

Värmebehandling på järnlegeringar

Lösningar för härdning av olika järnhaltiga delar 

Underhållssmörjning

Ett heltäckande sortiment av smörjmedel och smörjfetter för flera olika tillämpningar.

Tillämpningar

Rekommenderad produkt

Växellådsoljor

Hydrauloljor

Gejdoljor

Kompressoroljor

Spindeloljor

Universalsmörjfett med höga prestanda

Universalsmörjfett

Spindelfett