Fabriksfyllning av komponenter

Expertlösningar som hjälper dig att uppnå tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och konkurrenskraft på fordonsmarknaden.

Castrols smörjmedelstekniker inser att forsdonsindustrin ständigt förändras och att komponenttillverkarna söker efter lösningar som säkerställer problemfri smörjning på lång sikt.

Vi är också medvetna om de högre kraven med nya tillämpningar, nya material och striktare förhållanden och miljöregler som man måste ta hänsyn till.

Våra kunskaper om fordonsindustrin har byggts upp under många år och det är därför som vi anser oss stå i det främsta ledet när det gäller att samarbeta med organisationer för att utveckla produkter som uppfyller deras aktuella och framtida behov. Smörjmedlen spelar en allt viktigare roll för fordonens vägegenskaper och Castrol tillhandahåller expertis inom drivknutsfetter och ett stort urval av användningsområden i bilen som är utvecklade för livstids smörjning. 

Vår expertis menar att smörjfetter för drivknutar måste tillhandahålla låg friktion och skydda mot slitage under drivknutarnas hela livslängd och det är därför vi utvecklar produkter som fungerar under svåra förhållanden, i tillämpningar med varierande temperaturer. Våra produkter är dessutom utvecklade för att vara kompatibla med elastomerer och plaster, såväl som för att tillhandahålla miljömässiga fördelar.

Rådfråga våra smörjmedelstekniker. Vi kommer att hjälpa dig att leverera tillförlitlighet, konsekvent kvalitet och ekonomisk konkurrenskraft på en marknad som ständigt förändras.

Drivlinor

Castrol tillhandahåller produkter för de olika komponenter som ingår i drivlinan. Dessa är utvecklade för livstids smörjning och ger inget "stick-slip", minimalt slitage, låg ljudvolym, effektivitet samt kompatibilitet med elastomerer. Följande produkter rekommenderas av våra smörjmedelstekniker:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Kopplingslager och splines

För mekaniska belastningar som extremt höga tryck, vibrationer och stötbelastningar rekommenderas Castrol Olista Longtime 3 EP för smörjning av splinta-kopplingar och transmission.

Kopplingscylinder

MOLUB-ALLOY 9890-2/ENDUREX 1000

Ett speciellt smörjfett för kopplingscylindrar som är kompatibelt med plastdelar. Fettet är inert i förhållande till aggressiva medier som bromsoljor och sammanställt för att säkerställa utmärkt slitageskydd för att hjälpa till att förlänga komponentens livslängd.

Pedalhus

Detta smörjfett, för alla typer av glidpunkter, är särskilt väl lämpat för smörjning av punkter som utsätts för extrema temperaturer och mekaniska belastningar, som t.ex. växelförare i bilar.

Växelspak

OPTITEMP 636

Ett helsyntetiskt litiumsmörjfett utvecklat för användning vid låg temperatur. Det är kompatibelt med plastmaterial och elastomerer och ger god glidsmörjning för växelspakar.
Vårt smörjfett för höga temperaturer är avsett för alla typer av glidpunkter och särskilt väl lämpat för smörjpunkter som utsätts för extrema temperaturer och mekaniska belastningar.

Kardanknut

Castrol Paste White RV hjälper till att förhindra frätning och korrosion, vilket är till hjälp vid montering och demontering.

Drivknut

Castrol tillhandahåller smörjfetter för drivknutar och ett brett sortiment för användningsområden i bilen utvecklade för livstids smörjning. Våra liquid engineers rekommenderar följande produkter: 

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Fasta, inåtgående leder och kardan

Castrol Olistamoly 2 LN 584 LO är ett mineralbaserat smörjfett för normal temperatur och flera ändamål som innehåller tillsatsämnen, i synnerhet MOS2, vilket gör det väl lämpat för smörjning under mycket lång tid. 

OPTITEMP HT 1 LF, OPTITEMP HT 1LF NG, OPTITEMP MS 1 LF,

Utvecklade för de mest extrema belastningarna på kulleder i drivknutar. Dessa lösningar erbjuder utmärkt beteende vid både höga och låga temperaturer och minskar friktionskoefficienten, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och lägre temperaturer i lederna. Optitemp HT 1 LF och HT 1 LF NG är syntetiska smörjfetter med MOS2, medan Optitemp MS 1 LF halvsyntetiskt med MOS2.
Halvsyntetisk smörjfett som kan utsättas för extrema temperaturer och mekaniska belastningar. Universellt användbart i olika typer av leder tack vare enastående egenskaper vid både låga och höga temperaturer. Goda oljeseparerande egenskaper innebär att det också är lämpligt för leder som inte kan tätas av tekniska skäl.
Helsyntetisk smörjfett utvecklat för tillämpningar med extremt hög temperatur (över 180 oC) där silikonmuffar används.
Utvecklat för rörliga leder med normal driftstemperatur i inåtgående leder i kardanaxeltillämpningar.
Castrol Optitemp Racing CBT är ett helsyntetiskt smörjfett som är utvecklat för extrem belastning i alla typer av drivknutar. Särskilda keramiska tillsatsämnen säkerställer extremt låga friktionskoefficienter i tillämpningar med extrema temperaturer. Lämpligt för tillämpningar med högbelastning och hög temperatur i sportbilar med höga prestanda.

Fasta, inåtgående leder, kardanaxlar, tripod-leder och kardanknutar

Castrol Optitemp BT 1LF är ett halvsyntetiskt smörjfett som är fritt från MOS2 och utvecklat för extrema belastningar i alla typer av drivknutar. Det har utmärkta egenskaper vid både höga och låga temperaturer. Särskilda tillsatsämnen säkerställer minskad friktionskoefficient och minskad bränsleförbrukning. Det minskar ledens temperatur ytterligare och förbättrar beteendet med avseende på buller och vibrationer.
Castrol Optitemp XBT 1LF är ett helsyntetiskt smörjfett som är fritt från MOS2. Det är utvecklat för extrema belastningar i alla typer av drivknutar och erbjuder utmärkta egenskaper vid både höga och låga temperaturer. Särskilda tillsatsämnen säkerställer minskad friktionskoefficient och minskad bränsleförbrukning. Det minskar ledens temperatur ytterligare och förbättrar beteendet med avseende på buller och vibrationer.

Karossdelar

Castrol tillhandahåller produkter för olika komponenter i karossdelar som är kompatibla med olika materialtyper. De har goda egenskaper avseende låg temperatur och dämpning och skyddar låsmekanismer mot korrosion, fukt och smuts. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter:

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Dörrstängningsarmar

Vit monteringspasta för långsiktig och livstids smörjning av punkter som utsätts för svåra omgivande förhållanden.

Dörrgångjärn

Högpresterande smörjfett som är specialutvecklat för smörjning av gångjärn. Optitemp DH-00T är lämpligt där komponenter utsätts för extrema yttryck och -belastningar. Det ger utmärkt rostskydd och vattenmotstånd.

Dörrlås/reglar

OPTITEMP LG 2,0

De helsyntetiska litium-smörjfetterna Castrol Optitemp LG 2,0 är utvecklade för användning vid låga temperaturer (till -40 oC) och förhindrar slitage och korrosion.

De är kompatibla med plast och elastomerer och avsedda att användas i låscylindrar och dörrlås i olika typer av fordon.
Det helsyntetiska litium-smörjfettet Castrol Optitemp TT 1 är utvecklat för tillämpningar med lägre temperaturer (under -40 oC) och förhindrar slitage och korrosion. Det är kompatibelt med plast och elastomerer och avsett att användas i låscylindrar och dörrlås i olika typer av fordon.

Leder och drivhjul i backspeglar (utvändiga och invändiga)

OPTITEMP LG 2,0

De helsyntetiska litium-smörjfetterna Castrol Optitemp LG 2,0 är utvecklade för användning vid låga temperaturer (till -40 oC) och förhindrar slitage och korrosion.

Dessa är kompatibla med plast och elastomerer och avsedda att användas i låscylindrar och dörrlås i olika typer av fordon.
Vårt smörjfett för höga temperaturer är avsett för alla typer av glidpunkter och särskilt väl lämpat för smörjpunkter som utsätts för extrema temperaturer och mekaniska belastningar. Särskilt utvecklat för höga tillverkningstemperaturer, över 120 oC.

Stolsskenor

Vit monteringspasta för långsiktig och livstids smörjning av punkter som utsätts för aggressiva omgivande förhållanden.

Bilbältestindragare

Syntetiskt litiumförtjockat smörjfett med en polyglykolbasvätska. Det är framtaget för livstids smörjning av elastomerer och plastkomponenter som används i bältesindragare.

Soltakssystem

Det helsyntetiska litium-smörjfettet Castrol Optitemp LG 2 är utvecklat för användning vid låga temperaturer (till -40 oC) och förhindrar slitage och korrosion.

Kompatibelt med plaster och elastomerer och avsett att användas i soltakssystem.

Fönstermekanismer

Castrol Obeen™ UF är ljusa naturfärgade speciella smörjfetter. De är fysiologiskt säkra och innehåller endast komponenter som är angivna i USA:s kod för federala förordningar (Code of Federal Regulations), kapitel 21, avsnitt 178.3570. Specialutvecklade för plastkomponenter och inte skadliga om produkten kommer i kontakt med kroppen.

Fönsterhiss

Litiumsmörjfettet Optitemp LG2 är särskilt utvecklat för låga temperaturer och lager hög rotationshastighet vid rumstemperatur. Optitemp® LG2 påverkar inte lackfärger sim används vid fordonstillverkning.
 

Styrleder

Castrol Paste White RV hjälper till att förhindra frätning och korrosion, vilket underlättar montering och demontering.

Rattstänger

Högpresterande smörjfetter med utmärkta egenskaper vid låg temperatur och utökat smörjningsintervall utvecklat för att undvika stick-slip.

Monteringspasta

Castrol Optimol Paste TA är en monteringspasta som förhindrar ihopskärning, sammansvetsning eller avflagning. Säkerställer god separerande och tätande effekt i höga temperaturer och våta miljöer.
Castrol Optimol Paste PL är utvecklad för högt belastade glidande ytor såväl som för grund- och tunnfilmssmörjning vid höga tryck och temperaturer.

Elektriskt

Castrol tillhandahåller produkter för startmotorer och lambdasonder. Vår startmotorprodukt är avsedd att användas över ett brett temperaturområde, förebygger slitage och motstår oxidation och fukt. Vår lambdasondprodukt är lämplig för montering av skruvanslutningar vid höga temperaturer upp till +1100 °C. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter: 

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

Lambdasonder

Castrol Optimol Paste MF är särskilt väl lämpad för montering av skruvanslutningar i höga temperaturområden upp till + 1100 °C. Denna produkt skyddar ytorna mot skärskador, korrosion och fastfrysning även under extremt högt tryck. Den säkerställer en god tätningseffekt för komponenter vid höga temperaturer, i fuktiga miljöer och vid inflytande från aggressiva medier, såväl som en god separationsförmåga.

Startmotorer

Castrol OPTISIL FM är ett vitt smörjfett med silikon med krämig konsistens. Tack vare dess utmärkta separerande och smörjande egenskaper är det särskilt väl lämpat för tillämpningar med kombinationer med metall mot metall. Minskar friktion och stick-slip, i synnerhet i start-/stopptillämpningar.

Bromssystem

Castrol tillhandahåller produkter för olika komponenter som används i ABS-system. Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter: 

Arbetsmoment

Rekommenderad produkt

ABS-lager

Endurex 4400 har specialutvecklats för att kunna uppfylla strikta OEM-krav på korrekt smörjning av nållager och kulskruvsmontage i ABS-bromssystem.