Komponenttillverkning och smörjning

När vi talar om komponenttillverkning inser Castrol att ett ökat tryck från marknaden medför många olika kostnads- och operativa utmaningar. De höga standarder du strävar efter innebär dessutom enorma krav på dina tillämpningar.

Vi är också medvetna om att nya tillämpningar, material, ändrade förhållanden och miljöfrågor skapar ökade krav på dina tillämpningar gällande fabriksfyllning. 

Våra smörjmedelstekniker kan tillhandahålla produkter och expertråd som medför högre tillförlitlighet och stabil kvalitet oavsett vilka utmaningar du ställs inför.