Tillförlitlig rådgivning

Våra smörjmedelstekniker står till tjänst med tillförlitlig expertrådgivning som kan hjälpa dig att förbättra prestandan och driftsäkerheten i din verksamhet inom flygindustrin

Eftersom vi har utvecklat produkter och tjänster som uppfyller flygindustrins specifika behov besitter vi djupgående förståelse för de utmaningar du ställs inför: från förseningar, stilleståndstid och snäva budgetramar till att helt enkelt hålla jämna steg med tekniska förbättringar i de processer som förbrukar smörjmedel.

Vi använder denna kunskap för att erbjuda rådgivning och hjälp för upphandling, teknik och drift, inom områden som testning och riskbedömning. Våra lösningar kan hjälpa dig att fatta välinformerade beslut nu och i framtiden, hålla produktionsprocesserna störningsfria och till och med förbättra resultatet i en miljö med minskade risker.

Vår erfarenhet av att utveckla produkter för extrema miljöer och tillämpningar ger oss möjlighet att erbjuda support för högpresterande smörjmedel med hög viskositet för höga temperaturer.

TEKNISK RÅDGIVNING

Castrols smörjmedelstekniker utvecklar innovativa smörjningslösningar som kan göra en verklig skillnad i flygindustrin.

Smörjmedelstekniken kan på ett avgörande sätt bidra till ökad konkurrenskraft i flygindustrin. 

Kravet på att hålla jämna steg med tekniska innovationer och ny lagstiftning kan göra det svårt att alltid ha toppmoderna tillämpningar och processer. Vi vet att det kan vara svårt att hålla prestationsnivåerna på hög nivå när man står inför tekniska utmaningar, snäva tidsramar och hög arbetsbelastning inom projekt och produktion. Våra smörjmedelstekniker kan hjälpa dig genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som tillgodoser specifika behov.

​Tillsammans med vårt moderbolag BP förblir vi starkt engagerade i utvecklingen inom flygindustrin och förbättringar av smörjning, produktionsteknik och säkerhet. Våra smörjmedelstekniker förstår de utmaningar som du ställs inför och erbjuder specifik teknisk rådgivning när och var du än behöver den.

Våra erfarna experter kan tillhandahålla rådgivning och vägledning för att din verksamhet ska fungera utan störningar. Vi kan ge dig råd om vilka produkter som är lämpligast för att tillgodose dina specifika behov och säkerställa att de levereras i tid, inom budget och på ett hållbart sätt.

Med hjälp av våra förstklassiga anläggningar på Castrols 13 olika teknikcentra runt om i världen kan vi ge dig support på områden som bästa metoder och riskbedömning i syfte att klara utmaningar som stilleståndstider och leveransstörningar.

OPERATIV RÅDGIVNING

Du behöver hålla kontroll på dina kostnader och samtidigt minska stilleståndstider såväl som öka produktiviteten. Castrols smörjmedelstekniker kan hjälpa dig att ta dig an de utmaningar du ställs inför genom att erbjuda avancerade smörjmedelslösningar

En kombination av väl genomtänkta beslut och expertlösningar skapar de bästa resultaten för flygindustrin. Våra smörjmedelstekniker har betydande erfarenhet från sitt arbete med branschen och är medvetna om effektivitetsbarriärerna i din verksamhet. Vi vet hur mycket flaskhalsar i produktionsprocessen kan påverka verksamheten och hur dyrbara och potentiellt skadliga dessa kan vara. 

Detta är anledningen till att vi erbjuder högpresterande smörjmedelsprodukter, lösningar, tjänster och fackutbildning för att hjälpa hålla dina produktionsprocesser så störningsfria som möjligt. Genom att hjälpa dig att hitta de lämpligaste produkterna för dina behov och budgetramar kan vi även hjälpa dig att hålla en strikt kostnadskontroll och samtidigt upprätthålla prestationsnivåerna i en säker arbetsmiljö med god regelefterlevnad. 
 
Särskilt utsedda tekniska och fältbaserade team kan hjälpa till att skapa förstklassig produktion i din verksamhet. Vi söker ständigt efter möjligheter att förbättra vår expertis, våra kunskaper, och utveckla helhetslösningar för ett urval av kundbehov och -krav.

Några av världens största företag förlitar sig på vår rådgivning och när vi samarbetar med dig kan vi hjälpa dig att reducera stilleståndstider och få större trygghet i verksamheten. 


Vi kan också hålla dig informerad om senaste produktinformation, lagstiftning och utbildningsmöjligheter online.

INKÖPSRÅDGIVNING

Expertrådgivning för att hjälpa dig att fatta välinformerade beslut och få de bästa lösningarna för din verksamhet till rimligt pris

Alla förtjänar bra produkter som ger ett bra användarvärde. Det kan förekomma enormt tryck på att uppnå verksamhetsmål (Key Performance Indicators, KPI), och leverera inom budget och i tid. Det är anledningen till att vi investerar i att förstå våra kunders behov och att skapa värde genom våra produkter och erbjudanden. 

Våra smörjmedelstekniker är medvetna om vilken viktig roll inköpsorganisationen spelar inom flygindustrin. Förseningar och stilleståndstider kan ha förödande inverkan på budgetar och verksamhetens effektivitet. Vi hjälper dig med att matcha metallbearbetningsvätskor och smörjmedel av hög kvalitet för att tillgodose dina specifika behov och leverera dem inom dina tids- och budgetramar. 

Våra smörjmedelstekniker finns till hands för att hjälpa dig med allt från tillmötesgående kundvård och skäliga produktpriser, till tillförlitlig kvalitet, framgångsrik implementering av nya processer och kvalitetssäkring. Vi förser dig med stödjande information via fallstudier och vitböcker i syfte att hjälpa dig att fatta rätt inköpsbeslut oavsett var eller när du behöver fatta dem.