Rymdteknik

Castrol tillhandahåller produkter och tjänster som förbättrar utrustningen och är utvecklade för att klara de utmaningar de ställs inför i vakuummiljöer.

Tack vare mer än 35 års erfarenhet av att leverera lösningar till rymdteknikföretagen är Castrols smörjmedelstekniker väl lämpade för att klara de utmaningar som gäller i vakuummiljö.

Vi vet att din utrustning måste fungera i flyktiga förhållanden och att tillämpningsprestanda är livsviktigt när man ställs inför avdunstande viktminskning vid höga temperaturer, ångtryck och/eller låga temperaturer. 

Våra produkter har använts framgångsrikt i många bemannade och obemannade rymdfärder i omloppsbana kring jorden såväl som till månen och Mars. Castrols Brayco-sortiment av smörjmedel med lågt frigörande av gas och låg flyktighet har visat sig förbättra funktioner i utrustningen genom att nästan helt eliminera frigörande av smörjmedelsgas och kraftigt minska bildandet av partiklar och kemiska reaktioner. Våra smörjmedel med perfluorpolyeter (PFPE) passar utmärkt för miljöer och tillämpningar som vakuum, renrum och reaktiva kemikalier (t.ex. syrgas). De är LOX/GOX-kompatibla, uppvisar stor motståndskraft mot de flesta kemikalier, syror och baser och är inte lösliga i tillämpningar med jet- och raketbränslen.

Oavsett vilka krav du har på vakuumområdet kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning och erbjuda tjänster och utbildning som uppfyller dina specifika behov. 
Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för olika arbetsmoment:

Arbetsmoment

Rekommenderade produkter

Specialfetter enligt militära specifikationer 
Specialutvecklade rengörings- och lösningsmedel