Underhåll och första påfyllning

Smörjmedel och produktsupporttjänster i världsklass, är utvecklade för att uppfylla kraven inom flygindustrin

Castrols smörjmedelstekniker har utvecklat ett heltäckande sortiment med smörjmedel och produktsupporttjänster i världsklass för att uppfylla kraven inom luftfartsindustrin. Vi är kända för god service till luftfart och flygindustri, OEM-tillverkare och företag inom underhåll, reparation och renovering (MRO). Vårt specifika sortiment för luftfart täcker en rad av tillämpningar där bland annat rostskyddsmedel, smörjfett, hydraulvätskor, turbinoljor och kalibreringsvätskor ingår. 

Vi är medvetna om de rigorösa kraven på säkerhet och tillförlitlighet vid smörjning av flygplansskrov, landningsställsystem, stötdämpare, flygelektronik och framdrivningssystem. Våra smörjmedelstekniker har omfattande erfarenhet vid tillämpning och kunskap om smörjning efter många års arbete med jetmotorer och kabinluftsystem samt utveckling av korrosionshämmande turbinoljor för jetmotorer. 

Våra Brayco- och Braycote-produkter är föregångare inom utvecklingen av smörjmedel för jetflygplan och rymdfarkoster. På rymdområdet är vi medvetna om behovet av smörjmedel med lågt frigörande av gas, låg flyktighet, och har tillhandahållit produkterna för många rymdfärder i omloppsbana runt jorden, till månen och Mars. 
 
Vårt team med kunniga forskare arbetar tillsammans med tekniska experter på området för att rekommendera de bästa lösningarna för dina smörjningsbehov.

Komponenter

Rekommenderade produkter

Hydraulvätskor

Castrols hydraulvätskor Brayco och Brayco Micronic består av syntetiska och petroleumbaserade hydraulvätskor, utvecklade för att uppfylla militära och civila flygplanstillverkares specifikationer.

Smörjfetter

Castrols smörjmedelstekniker har levererat Aeroplex och Braycote smörjfetter till luftfart och flygindustri under många år. De uppfyller Boeings och Airbus specifikationer och har godkänts för användning i rymdtillämpningar.

Turbin- och växellådsoljor

Castrol erbjuder ett sortiment med syntetiska och petroleumbaserade turbinoljor för underhåll och förvaring av civila och militära flygplan.