MOTORER

Hjälper flygindustrin att förbättra motorernas tillförlitlighet, prestanda, och minska dess miljöpåverkan.

​Flygindustrin söker ständigt efter bättre metoder för att minska total vikt, bränsleförbrukning, buller och utsläpp i syfte att minska sin miljöpåverkan. Våra smörjmedelstekniker är medvetna om betydelsen med en kostnadseffektiv maskinbearbetning av höglegerade stål, Inconel eller titanlegeringar och kan hjälpa er med att uppnå detta mål. Vårt heltäckande sortiment med högpresterande metallbearbetningsprodukter, rengörings- och rostskyddsmedel kan hjälpa dig att uppfylla kraven på en modern produktionsprocess för motortillverkning.

Castrol har starka relationer med OEM tillverkare av verktygsmaskiner. Våra experter har utvecklat ett stort sortiment med godkända smörjoljor som uppfyller relevanta maskinspecifikationer och krav. Vi erbjuder dessutom expertrådgivning för att hjälpa dig att förbättra verksamhetens resultat och tillförlitlighet, vilket i slutändan förbättrar din konkurrenssituation.

Motor

Våra smörjmedelstekniker rekommenderar följande produkter för olika behov i din verksamhet:

Arbetsmoment

Rekommenderade produkter

Skärande bearbetning och slipning av alla metaller

Formande bearbetning av alla metaller

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication MQL)

Rengöring av alla metaller

Rostskydd på järnlegeringar

Värmebehandling av järnlegeringar