Flygplansskrov

Smörjmedel som hjälper dig att uppfylla reglerna inom hälsa, säkerhet och miljö (HSE) och upprätthålla flygplansskrovens prestanda och tillförlitlighet

Företag inom flygindustrin fokuserar på viktiga mål som lägre totalvikt, bränsleförbrukning, buller och utsläpp för att minska produkternas miljöpåverkan och uppfylla strikta regler för hälsa, säkerhet och miljö (HSE).

För att uppnå de senaste miljömålen och minska sitt koldioxidavtryck har flygindustrin börjat använda lättare material som exempelvis kompositer. Vi har utvecklat ett heltäckande sortiment med högpresterande metallbearbetningsprodukter och rengöringsmedel som tillgodoser behoven i en modern produktionsprocess med aluminium- och kompositbearbetning inom tillverkning av flygplansskrov.

Tack vare starka relationer med ledande OEM-tillverkare kan våra experter erbjuda utmärkt rådgivning om hur våra produkter kan hjälpa dig att uppnå tillförlitlighet och ekonomisk konkurrenskraft.

Flygplansskrov

Följande produkter rekommenderas för dina varierande verksamhetsbehov:

Arbetsmoment

Rekommenderade produkter

Skärande bearbetning och slipning på alla metaller

Formande bearbetning av alla metaller

Minimalsmörjning (Minimum Quantity Lubrication, MQL)

Rengöring av alla metaller

Rostskydd på järnlegeringar

Värmebehandling av järnlegeringar