CASTROL I STORBRITANNIEN

CASTROL STORBRITANNIEN ANVÄNDER SIG AV VÅRT GLOBALA NÄTVERKS EXPERTIS OCH ERFARENHET FÖR ATT HÅLLA MED UTMÄRKT SERVICE

Från vårt huvudkontor i Berkshire levererar Castrol Storbritannien ett brett sortiment av smörjmedel, inklusive hydraul- och växellådsoljor, smörjfetter, metallbearbetningsvätskor, rengörings- och rostkyddsmedel med stöd av ett omfattande utbud av tjänster. 

Genom att arbeta med de senaste processerna för råmaterial, teknik och tillverkning, utvecklar, producerar och distribuerar vi högpresterande smörjmedel och metallbearbetningsvätskor för industriellt bruk. 

Vare sig du är ute efter att öka produktiviteten, sänka kostnaderna eller förbättra kvaliteten, kan vi hjälpa dig att välja de produkter och tjänster som passar för de speciella kraven i din process och ditt företag.

KONTAKTA DITT LOKALA KONTOR:

Castrol UK Ltd
Technology Centre
Whitchurch Hill
Pangbourne
Reading
RG8 7QR
Storbritannien
Tel. +44 (0)845 964 51 11
Fax +44 (0)845 082 17 22

Kundbeställningar
Tel. +44 (0) 845 964 51 11
Fax +44 (0) 845 082 17 22
E-post industrialcustomerservice@castrol.com

Teknisk information
Tel. 08459 000209
E-post INDTECH@castrol.com