CASTROL I SVERIGE

CASTROL SVERIGE ANVÄNDER SIG AV VÅRT GLOBALA NÄTVERKS EXPERTIS OCH ERFARENHET FÖR ATT HÅLLA MED UTMÄRKT SERVICE

Vår långa och breda erfarenhet, tekniska resurser, servicenivå och applikationskunnande har givit oss en stark ställning inom flera marknadssegment, i synnerhet metallabearbetning.

Från vårt huvudkontor i Stockholm, distribuerar Castrol Sweden högpresterande smörjmedel för den nordiska marknaden, för tillämpningar så som hydraul- och växellådsoljor, smörjfetter, metallbearbetningsvätskor, rengörings- och rostskyddsmedel. Vi ger också support till våra kunder.

Experter i våra globala teknikcentra utvecklar och utvärderar vätskor för metallbearbetning och smörjmedel i vårt laboratorium, där vi också utför tjänster som oljeanalys och jämförande tester för kunder.  

Vårt ledningssystem uppfyller normerna ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. 

Castrol täcker hela Sverige, Danmark, Norge och Finland genom ett nätverk av distributörer och lokala kundansvariga med ansvar för specifika sektorer och geografiska områden.

KONTAKTA DITT LOKALA KONTOR:

Nordic Lubricants AB
Box 49104
100 28 Stockholm
Sverige 

E-post: customerservice.industrial@castrol.se