TEKNIKCENTER

VÅRA SMÖRJMEDELSTEKNIKER FINNS TILL HANDS FÖR TEKNISK SPECIALISTRÅDGIVNING FÖR ATT GÖRA SKILLNAD FÖR DIG OCH DIN VERKSAMHET

Våra mycket erfarna och specialiserade smörjningsexpterter är vår största tillgång och utgör en del av en globalt spridd grupp av högkompetenta kemister, tekniker och andra specialister. Deras uppgift är att tillhandahålla utmärkt service och hjälpa dig pröva och upprätthålla de högsta nivåerna av kvalitet och miljö liksom hälsa och säkerhet. De arbetar från 13 teknikcentra, av vilka många är certifierade enligt internationellt accepterade standarder.

Hela omfattningen av vårt utbud inom våra globala teknikorgansiation finns att tillgå via något av våra teknikcentra:
 • Storbritannien, Pangbourne: Sammansättning av motorfordonsdrivmedel; smörjmedel för motorfordons-, marin- och energisektorerna och teknisk support för smörjmedel. Här hanteras också globala produktansvarsaktiviteter för den större koncernen.
 • Sydafrika, Johannesburg: Tillhandahåller teknisk service för fordonsdrivmedel.
 • Tyskland, Neuhof: Utvecklar smörjmedel för växellådor, axlar, kopplingar och andra användningar i drivlinan.
 • Tyskland, Gelsenkirchen: Utvecklar och stödjer Castrols bitumenprodukter.
 • Tyskland, Bochum: Erbjuder avancerade prestandatestningsmöjligheter till stöd för utveckling av motorfordonsdrivmedel; tillhandahåller bränslekvalitets-, marknads- och teknisk support.
 • Tyskland, Mönchengladbach: Sätter samman specialiserade industriprodukter.
 • Italien, Torino: Tillhandahåller teknisk service för industrismörjmedel.
 • USA, Naperville: Utvecklar luftfartssmörjmedel och tillhandahåller teknisk service för drivmedel, industrismörjmedel och bitumen Här hanteras också globala produktansvarsaktiviteter för den större koncernen.
 • USA, Wayne: Utvecklar smörjmedelskomponenter för motorfordon och erbjuder regional teknisk support.
 • USA, Huntington Beach: Tillhandahåller teknisk service och forskning och utveckling för koks.
 • Japan, Nagoya: Tillhandahåller teknisk service för motorfordons- och industrismörjmedel.
 • Kina, Shanghai: Tillhandahåller teknisk service för motorfordons-, industri- och marinsmörjmedel.
 • Indien, Wadala, Mumbai: Tillhandahåller teknisk service för motorfordons- och industrismörjmedel.