Castrols globala verksamhet

Castrols smörjmedelsexperter delar våra kunders ambitioner. Detta driver oss till att bli ledande på att lösa smörjproblem för specialapplikationer inom olika branscher över hela världen.
CASTROLS SKICKLIGA SMÖRJMEDELSTEKNIKER HAR ERFARENHET FRÅN MÅNGA OLIKA INDUSTRIER.
Vi kan leverera de produkter och tjänster som behövs inom din bransch. Castrols skickliga smörjmedelstekniker har erfarenhet från många olika industrier.

Castrols globala verksamhet för specialsmörjmedel