IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. PAGINA DE PORNIRE
 2. TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE

LUBRIFIANȚI CASTROL- TERMENI ȘI CONDIȚII STANDARD DE VÂNZARE

PARTEA A – TERMENI ŞI CONDIŢII APLICABILE ÎN TOATE SITUAŢIILE

1. Interpretare 

Aceste condiţii de vânzare sunt scrise în limba română simplă. Am folosit termenii noi, nouă, ale noastre etc. pentru a ne referi la Vânzător (Castrol Lubricants RO SRL, compania care vinde lubrifianţii, afiliată Castrol Limited care operează site-ul) şi companiile sale afiliate şi termenii dvs., ale dvs. etc. pentru a ne referi la Cumpărător (persoana, firma sau compania care achiziţionează lubrifianţii). În aceste condiţii de vânzare, afiliat înseamnă orice companie controlată de sau care se află sub controlul comun al BP plc. Referirile la termenul acest website înseamnă site-ul https://cs.castrol.com pe care plasaţi comanda. 

 

2. Termeni aplicabili

Termenii contractului încheiat între dvs. şi noi pentru furnizarea de lubrifianţi (care se va considera că include toate uleiurile, unsori, fluidele sau produsele aferente pe care le listăm spre vânzare pe acest website) şi/sau orice servicii suplimentare (cum ar fi analiza uleiului uzat, instruirea sau consultanţa tehnică pe care le listăm spre vânzare pe acest website) pe care le comandaţi pe acest website, se vor supune acestor condiţii de vânzare, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, în scris, între dvs. şi noi. Nicio altă condiţie care fie ne-a fost prezentată de dvs. nouă (de exemplu într-o comandă de achiziţie, confirmare de comandă, specificaţii sau în alt mod) fie prezentată de noi pe spatele unei facturi, nu va face parte din contractul dintre dvs. şi noi. Fiecare comandă lansată pe acest website de dvs. o vom considera o ofertă din partea dvs. de a cumpăra lubrifianţi şi/sau servicii suplimentare pe baza acestor termeni şi condiţii.  

 

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care există un contract de furnizare semnat între dvs. şi noi sau agentul nostru de vânzări, Castrol, aceste condiţii de vânzare vor completa acel contract iar în cazul oricărei neconcordanţe între aceste condiţii de vânzare şi termenii acelui contract, vor prevala termenii contractului respectiv.  

 

În cazul în care încheiaţi contractul în calitate de agent, în numele unei alte persoane sau dacă agentul dvs. încheie contractul în numele dvs., atât dvs. cât şi mandantul dvs. veţi fi responsabili în mod solidar şi indivizibil conform contractului. În cazul în care există mai multe persoane în calitate de Cumpărător, în contract, răspunderea acestora va fi solidară şi indivizibilă.

 

3. Procesul de comandă

Este responsabilitatea dvs. să ne comunicaţi categoriile şi cantităţile de lubrifianţi pe care doriţi să le comandaţi şi locaţia unde doriţi să le livrăm. Toate comenzile vor fi supuse oricăror limite pe care le-am specificat, de exemplu cu privire la cantităţile maxime sau minime de livrare sau termenul de livrare impus de noi iar livrările oricăror lubrifianţi vor face obiectul disponibilităţii la locaţia respectivă. 

 

Vă rugăm să consultaţi secţiunea „Help" de pe acest website pentru informaţii referitoare la plasarea comenzii. Toate comenzile pe care le plasaţi pe acest website vor face obiectul aprobării acestor condiţii de vânzare. 

 

Pagina „Place Order" de pe acest website stabileşte detaliile finale ale comenzii dvs. După finalizarea comenzii, vă vom trimite un e-mail de notificare a comenzii cu detalii despre produsele pe care le-aţi comandat. Vă informăm că acest e-mail nu este o confirmare de comandă sau o acceptare a comenzii din partea Vânzătorului. 

 

Acceptarea comenzii dvs. şi îndeplinirea contractului dintre dvs. şi noi vor avea loc la momentul expedierii către dvs. a produselor comandate, cu excepţia cazului în care v-am înştiinţat că nu acceptăm comanda dvs. sau dvs. aţi anulat comanda (consultaţi rubrica „Returns and Cancellations" de la secţiunea „Help" de pe acest website). 

 

 Stocăm detaliile comenzilor dvs. pentru a le putea accesa ulterior direct pe acest website, însă aceşti termeni şi condiţii nu sunt stocate. Prin urmare, vă rugăm să imprimaţi aceşti termeni şi condiţii şi confirmarea comenzii pentru evidenţele dvs.

 

4. Livrare 

Vom efectua livrarea şi dvs. veţi accepta livrarea lubrifianţilor în pachete sau recipiente atunci când acestea sunt descărcare din vehiculul nostru de livrare la sediul dvs. sau la locaţia unde am convenit că dvs. sunteţi responsabil pentru descărcarea lubrifianţilor, atunci când aceştia vă sunt puşi la dispoziţie pentru descărcare din vehiculul nostru de livrare la sediul dvs. În cazul în care livrarea lubrifianţilor se face prin furtun, livrarea va fi considerată că a avut loc şi se va considera că dvs. aţi acceptat livrarea la capatul furtunului. Vă vom comunica data de livrare cât mai repede posibil, care va exclude zilele de sărbătoare legală sau zilele obişnuite nelucrătoare din săptămână. Cu excepţia cazului în care convenim în mod specific cu dvs., nu veţi avea dreptul la nicio formă de compensare dacă livrarea se va face cu întârziere. Pentru a vă putea livra produsele în siguranţă, sunteţi de acord să asiguraţi o recepţie a lubrifianţilor comandaţi în condiţii de siguranţă. Nu vom efectua nicio livrare dacă nu considerăm că poate fi efectuată în condiţii de siguranţă. Dvs. veţi fi unicul responsabil pentru asigurarea mijloacelor şi facilităţilor corespunzătoare pentru recepţia şi descărcarea lubrifianţilor şi pentru depozitarea acestora după livrare. 

 

În cazul în care încălcaţi oricare dintre aceste condiţii, avem dreptul, fără a aduce atingere oricărui alt drept sau reparaţie de care dispunem, să reţinem livrarea oricăror lubrifianţi care nu au fost livraţi încă. 

 

5. Preţ şi plată 

Sunteţi de acord să plătiţi preţul total afişat pe pagina „Order Summary" a comenzii plasate de dvs., inclusiv orice taxe de livrare aplicabile astfel afişate. Cu toate acestea, deşi încercăm şi ne asigurăm că toate preţurile de pe acest website sunt corecte, pot exista erori. Dacă depistăm o eroare a preţului produselor comandate de dvs., vă vom înştiinţa cât mai repede posibil şi vă vom oferi posibilitatea să reconfirmaţi comanda dvs. la preţul corect sau să o anulaţi. Dacă nu vă putem contacta, vom considera comanda anulată.

 

 Sunteţi de acord să ne plătiţi orice cheltuieli suplimentare pe care le înregistrăm dacă nu vă putem livra produsele din vina dvs. sau a reprezentantului dvs. sau dacă refuzaţi să primiţi orice lubrifianţi pe care i-aţi comandat. 

 

Toate preţurile oferite de noi, listate pe acest website sau în contract sau convenite cu dvs. nu vor include nicio taxă sau obligaţii de plată aplicabile. Orice taxe sau obligaţii de plată vor cădea în sarcina dvs. 

 

Vă vom trimite o factură pentru toate livrările efectuate către dvs. Această factură va indica cantităţile de lubrifianţi livrate şi toate cheltuielile suplimentare pe care le-am înregistrat în legătură cu livrarea. Vă vom trimite o factură înlocuitoare dacă, după verificarea facturii iniţiale sau la momentul primirii mai multor informaţii, nu o considerăm corectă.  

 

Sunteţi de acord să efectuaţi plata până la data de 20 a lunii următoare lunii în care factura este emisă, cu excepţia cazului în care noi stabilim altfel în scris. 

 

Toate plăţile se vor efectua integral, fără nicio compensare, contrapretenţie sau deducere. Plata se va efectua prin direct debit într-un cont bancar pe care vi-l vom comunica, cu excepţia cazului în care noi stabilim altfel în scris. Atunci când efectuaţi plata, vă rugăm să specificaţi numărul facturii emise de noi şi numele dvs. Orice întrebări despre facturi ne vor fi comunicate în termen de 3 (trei) zile de la primirea facturii respective.

 

6. Ce se întâmplă dacă nu achitaţi factura la termen? 

Dacă nu aţi efectuat plata la termen, vom avea dreptul (fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau reparaţii de care dispunem) să:

 • percepem penalități pentru suma pe care ne-o datoraţi, la o rată de 0,01%/zi. Această dobândă se va aplica până la încasarea sumei în contul nostru.
 • să solicităm plata de penalități, daune interese, dobânzi  din partea dvs. conform legislaţiei aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante;
 • insistăm să ne plătiţi în avans, orice livrări ulterioare (sau să prezentaţi în schimb o garanţie satisfăcătoare) şi să ne plătiţi imediat toate celelalte sume restante; sau 
 • să retragem sau să reducem orice facilităţi de credit şi/sau să reţinem orice livrări ulterioare.  

 

7. Sănătate, siguranţă şi protecţia mediului 

Sunteţi de acord să atrageţi atenţia oricăror persoane care manipulează sau folosesc lubrifianţi sau au acces la lubrifianţi pe perioada în care se află în posesia dvs. sau cărora le vindeţi lubrifianţi sau orice parte a acestora, cu privire la orice avertismente, informaţii sau sugestii incluse sau menţionate în Fişa noastră de informaţii privind produsul, Fişa cu date de securitate sau orice alte documente cu privire la lubrifianţi sau cu privire la orice etichetă sau ambalaj al lubrifianţilor. Sunteţi de acord să respectaţi şi să asiguraţi respectarea din partea acelor persoane a acelor avertismente, informaţii sau sugestii. Sunteţi de acord să respectaţi toate obligaţiile relevante privind sănătatea, siguranţa şi protecţia mediului prevăzute în orice lege aplicabilă din orice ţară unde lubrifianţii sunt vânduţi sau manipulaţi. 

 

8. Riscul şi titlul de proprietate asupra lubrifianţilor livraţi 

Riscul asupra lubrifianţilor va trece la dvs. în momentul livrării. Titlul de proprietate asupra lubrifianţilor va trece la dvs.,în următoarele situaţii, oricare dintre acestea are loc mai târziu:

 • atunci când riscul trece la dvs.; sau 
 • atunci când v-aţi descărcat şi ne-aţi plătit toate sumele sau datoriile restante sau pe care ni le datoraţi. Până când titlul asupra lubrifianţilor va trece de la noi către dvs., dvs.: 
 • veţi păstra lubrifianţi în regim fiduciar, în calitate de comodatar; 
 • veţi depozita lubrifianţii separat de alte bunuri deţinute de dvs. astfel încât să poată fi identificaţi ca fiind în proprietatea noastră; 
 • nu veţi îndepărta, deteriora sau ascunde niciun marcaj de identificare sau ambalaj de pe lubrifianţi sau cu privire la aceştia; 
 • veţi păstra lubrifianţii în condiţie satisfăcătoare şi îi veţi asigura împotriva tuturor riscurilor la preţul lor întreg, începând cu data livrării (inclusiv); 
 • ne veţi înştiinţa imediat în cazul în care veţi face obiectul oricăror evenimente de insolvenţă enumerate la clauza 11; 
 • ne veţi oferi acele informaţii referitoare la lubrifianţi pe care le vom solicita periodic,  însă aveţi dreptul să revindeţi sau să folosiţi lubrifianţii în cursul normal al activităţii dvs.  

În cazul în care lubrifianţii asupra cărora deţinem titlul de proprietate sunt amestecaţi cu orice alte produse care vă aparţin, se va considera că lubrifianţii aparţin parţial nouă şi parţial dvs. în funcţie de cantităţile respective amestecate. Atunci când lubrifianţii sunt eliminaţi de dvs., acei lubrifianţi vor fi eliminaţi de dvs. până când toată partea dvs. a fost eliminată.  

 

În cazul în care, pe perioada în care deţinem titlul asupra lubrifianţilor, veţi face obiectul oricăror evenimente de insolvenţă enumerate la clauza 11 sau nu ne veţi achita factura la termen, vom avea dreptul, fără a aduce atingere niciunui alte reparaţii de care dispunem, să intrăm în spaţiul unde sunt păstraţi lubrifianţii, fără înştiinţare, în orice moment şi să ridicăm lubrifianţii sau orice parte a acestora. 

 

9. Calitate, cantitate şi reclamaţii 

Vă garantăm că toţi lubrifianţii pe care îi livrăm nu conţin defecte de calitate la momentul în care sunt livraţi la dvs. Toate celelalte garanţii sau condiţii, inclusiv cele impuse prin lege, cu privire la calitatea, adecvarea pentru scopul acestora şi descrierile sunt excluse, în cea mai mare măsură permisă de lege. 

 

Măsurătorile noastre privind cantitatea de lubrifianţi livrată vor fi finale. În cazul în care consideraţi că există produse lipsă, acest lucru trebuie specificat pe procesul verbal de predare primire iniţial. Va trebui să ne înştiinţaţi cu privire la lipsa produselor în termen de 3 (trei) zile de la livrare.

 

Cu excepţia cazului în care (a) ne înştiinţaţi imediat după ce aţi luat cunoştinţă de ceea ce consideraţi dvs. defect al lubrifianţilor; şi (b) prelevaţi mostre reprezentative ale lubrifiantului pe care îl consideraţi defect (ambele nefolosite şi extrase din sistemul utilizat) şi ni le trimiteţi cât mai repede posibil, reclamaţia dvs. nu va fi validă. 

 

Dacă formulaţi o reclamaţie împotriva noastră, vă exprimaţi acordul de a ne permite să prelevăm mostre ulterioare sau să efectuăm orice teste ulterioare pe care le considerăm corespunzătoare precum şi să asiguraţi accesul liber la evidenţele operaţionale ale maşinii sau echipamentului afectate. 

 

 10. Răspunderea noastră faţă de dvs.

Vă atragem atenţia în mod special asupra acestei clauze. Vă rugăm să o citiţi cu atenţie.

 

Nu suntem responsabili faţă de dvs. - fie contractual, civil (inclusiv neglijenţă sau încălcarea obligaţiei  statutare), declaraţii false, restituire sau în alt mod –pentru nicio pretenţie rezultată în legătură cu contractul, referitoare la: 

 • orice pierdere, daună sau vătămare cauzate de orice pericol inerent al naturii lubrifianţilor; 
 • orice pierdere de profit sau profit anticipat, pierderea activităţii sau epuizarea fondului de comerţ, pierderea de timp sau leasing, cheltuielile generale înregistrate, cheltuieli de staţionare sau pierderea graficului, costuri ale maşinilor sau echipamentelor înlocuitoare, pierdere rezultată din pierderea utilizării operaţionale a maşinilor sau echipamentelor, pierdere fizică sau daună (în totalitate sau în parte) a unei maşini sau echipamente sau în legătură cu acestea, în fiecare situaţie fie directă, indirectă sau de consecinţă; sau 
 • orice pretenţii pentru pierderi de consecinţă, indirecte sau speciale sau daune speciale de orice natură (indiferent de modul în care au fost cauzate). 

Răspunderea noastră totală faţă de dvs. (inclusiv orice răspundere pentru actele sau omisiunile angajaţilor, agenţilor şi sub-contractanţilor noştri) contractuală, civilă, declaraţii false, restituire sau altele, care rezultă în legătură cu contractul, va fi limitată la preţul plătit pentru lubrifianţii respectivi sau pentru serviciul suplimentar în baza contractului. Sunteţi de acord să ne despăgubiţi împotriva oricărei pierderi, răspunderi sau pretenţii şi pentru toate costurile şi cheltuielile care rezultă din sau în legătură cu orice vărsare, accident sau incident de urgenţă care are loc în timpul livrării şi descărcării lubrifianţilor sau nerespectarea din partea dvs. a oricăror obligaţii în baza acestor condiţii, cu excepţia şi în măsura în care sunt cauzate sau s-a contribuit la ele prin neglijenţa noastră sau defecţiunea echipamentului nostru. 

 

Nicio prevedere de la aceste condiţii de vânzare nu va afecta drepturile statutare ale unui client şi nici nu va exclude, restricţiona sau limita răspunderea noastră faţă de dvs. pentru (i) decesul sau vătămarea corporală care rezultă din neglijenţă, sau (ii) frauda sau orice altă chestiune dacă şi în măsura în care, conform legii, acea răspundere nu poate fi exclusă, restricţionată sau limitată faţă de dvs. în contextul contractului.

 

11. Încetarea contractului 

Avem dreptul să încetăm contractul cu dvs. fără nicio răspundere, în orice moment, sub rezerva unui preaviz scris de 14 (paisprezece) zile. 

 

Avem dreptul să încetăm imediat contractul sau să suspendăm livrările, fără nicio răspundere în acest sens în cazul în care (a) este desemnat un lichidator (altul decât în scopul unei fuziuni sau reorganizări), practician în insolvenţă, administrator judiciar sau un oficial echivalent faţă de dvs., oricare din activele dvs. sau întreprinderile sau companiile asociate ale dvs. sau în cazul în care încheiaţi un concordat preventiv cu creditorii dvs. sau dacă avem motive să ne aşteptăm la o astfel de numire sau concordat preventiv; (b) nu efectuaţi o plată către noi la termenul scadent; (c) încălcaţi oricare din obligaţiile dvs. stipulate la clauza 7; sau (d) nu sunteţi de acord cu termenii de la clauza 6. 

 

În cazul în care contractul este încetat, clauzele 5 8, 9, 10 şi 13 se vor aplica în continuare. 

 

12. Evenimente neprevăzute 

În cazul în care încălcăm o condiţie contractuală în urma unor circumstanţe pe care nu le putem controla, nu vom fi ţinuţi responsabili faţă de dvs. pentru încălcarea respectivă. Veţi fi liber să achiziţionaţi lubrifianţi de la surse alternative până când vom putea să vă furnizăm în continuare produse. În cazul în care există fie (a) o reducere sau o interferenţă cu privire la disponibilitatea materiilor prime de lubrifianţi care nu ar fi putut fi evitate prin mijloace rezonabile; sau (b) costul nostru de îndeplinire a comenzii este majorat în mod semnificativ şi nu puteam recupera creşterea respectivă printr-o majorare echivalentă a preţului plătit de dvs., avem dreptul să încetăm contractul printr-o notificare sau prin reţinerea sau reducerea livrărilor către dvs. În astfel de circumstanţe, nu vom fi obligaţi să acoperim diferenţa din nicio sursă alternativă.

 

13. Dispoziţii generale 

Toată corespondenţa cu privire la contract trebuie purtată fie prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată trimisă la adresa specificată în contract sau la secţiunea de contact În cazul în care o prevedere a contractului este declarată invalidă de orice tribunal sau autoritate competentă, va trebui interpretată în măsura în care este validă sau va fi ştearsă, în măsura în care este nevoie. Celelalte prevederi ale contractului vor produce efecte în continuare, nefiind afectate.de pe acest website sau comunicată altfel de noi către dvs. Corespondenţa va fi considerată trimisă la momentul primirii. Ne veţi comunica cât mai repede posibil orice modificare a detaliilor dvs. de contact

 

Nicio neexercitare din partea noastră a oricărui drept stipulat în prezentul contract nu va fi (ii) (iii) (iv) (v) orice administrator, director sau angajat al Vânzătorului sau oricare din afiliaţii săi; orice partid politic, oficial al unui partid politic sau candidat la o funcţie publică; un agent sau intermediar pentru plata oricărei persoane din cele de mai sus; sau orice altă persoană sau entitate considerată o renunţare sub nicio formă la acel drept. O renunţare va produce efecte doar dacă este făcută în scris şi nu va constitui o renunţare la nicio altă încălcare sau neexecutare. Drepturile şi reparaţiile prevăzute în contract sunt cumulative şi nu exclud orice drepturi sau reparaţii prevăzute de lege. Contractul este personal pentru dvs. şi nu poate fi cesionat sau subcontractat de dvs. în totalitate sau în parte. Avem dreptul să cesionăm sau să subcontractăm, în totalitate sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile noastre izvorâte din prezentul contract oricăror afiliaţi ai noştri. 

 

Cu excepţia capacităţii afiliaţilor noştri de a aplica oricare din drepturile noastre în baza contractului, nu se va interpreta că orice termen poate fi executat de orice persoană care nu este parte la contract. Se convine faptul că fiecare parte va respecta toate legile aplicabile în legătură cu prezentul contract. 

 

Sub rezerva prevederilor de la clauza 2, acest contract reprezintă întreaga înţelegere dintre noi şi dvs. şi înlocuieşte toate acordurile anterioare cu privire la vânzarea din partea noastră către dvs. a lubrifianţilor şi/sau pentru furnizarea serviciilor suplimentare. Sunteţi de acord cu faptul că nu v-aţi bazat pe o declaraţie pre-contractuală (inclusiv orice angajament, promisiune, asigurare, declaraţie, situaţie, garanţie sau înţelegere) dată de noi la încheierea contractului. 

 

Contractul a fost încheiat în limba română. În cazul în care contractul este tradus din altă limbă, versiunea în limba română va prevala.  

 

Contractul şi orice obligaţii necontractuale care rezultă din sau în legătură cu acesta vor fi reglementate de legea din România. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentul contract va fi deferit jurisdicţiei tribunalelor de la sediul societății CASTROL, cu excepţia cazului în care este specificat altfel de noi.

 

14. Analiza uleiului uzat

Dacă am convenit să vă asigurăm servicii de analiză a uleiului uzat, ne veţi furniza mostre reprezentative ale lubrifiantului împreună cu toate detaliile echipamentelor relevante în legătură cu mostrele respective. În vederea unei verificări amănunţite a rezultatelor, sunteţi de acord: 

 • să ne explicaţi cât mai detaliat tipul şi natura echipamentelor mecanice pe care le folosiţi; 
 • să ne informaţi cât mai repede posibil despre orice modificări la funcţionarea sau întreţinerea echipamentelor ce pot afecta evaluarea noastră; 
 • să folosiţi doar materialele şi recipientele de eşantionare furnizate de noi; 
 • să fiţi responsabil pentru eşantionare în conformitate cu procedura recomandată de noi şi să evitaţi contaminarea mostrelor; şi 
 • să vă asiguraţi că sticlele cu mostre sunt expediate bine închise, corect etichetate şi ambalate corespunzător în plicurile pe care vi le-am furnizat, cu toate taxele şi taxele de timbru plătite. 

În cazul în care orice mostre trimise nouă, nu au fost prelevate, în opinia noastră, în conformitate strictă cu recomandările noastre, avem dreptul să refuzăm mostrele respective fără nicio răspundere faţă de dvs. Vă vom înştiinţa în acest caz. Similar, nu vom accepta nicio răspundere faţă de dvs. dacă mostrele pe care ni le-aţi furnizat nu au fost prelevate din punctele de prelevare menţionate. 

Dvs. veţi fi unicul responsabil pentru implementarea oricăror recomandări făcute de noi şi nu ne vom asuma nicio răspundere pentru nicio consecinţă pentru modificarea recomandărilor. Promitem că vom exercita grija şi competenţa rezonabile pentru furnizarea acestor servicii de analiză a uleiului uzat, deşi nu oferim nicio garanţie sau nicio declaraţie (expresă sau implicită) faţă de dvs. cu privire la aceste servicii. Nu vom fi responsabili pentru nicio mostră trimisă agenţilor, afiliaţilor sau contractanţilor noştri pentru a fi apoi redirecţionată către noi. 

 

PARTEA B – CONDIŢII SUPLIMENTARE PRIVIND REVÂNZAREA 

 În cazul în care revindeţi lubrifianţii furnizaţi către dvs., Partea B se va aplica în plus faţă de Partea A.

 

15. Respectarea sancţiunilor comerciale

Părțile (împreună cu afiliații acestora) sunt de acord că prezentul Acord și toate aspectele care decurg din acesta sunt supuse sancțiunilor economice și legilor privind controlul exporturilor ale statelor și jurisdicțiilor în care operează sau desfășoară activități comerciale și afirmă că aceștia (împreună cu afiliații acestora) au stabilit și vor menține programe de conformitate și controale care, cel puțin, respectă standardele din industrie pentru respectarea reglementărilor comerciale aplicabile. Nerespectarea de către o parte a regulamentelor de comerț constituie o încălcare semnificativă a acestui acord de către acea parte. 

Sunteţi de acord că nu veţi revinde lubrifianţi către: 

 • o Parte Restricţionată; sau 
 • unei persoane despre care ştiţi sau o suspectaţi că va revinde direct sau indirect unei Părţi Restricţionate. 

În scopul acestei clauze, o „Parte Restricţionată” este orice persoană, entitate sau ţară (a) cu care este interzis comerţul în baza oricăror liste de sancţiuni emise de Naţiunile Unite, UE, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii sau alte legi aplicabile sau (b) căreia nu îi pot fi furnizate bunuri de provenienţă SUA. 

 

16. Respectarea legilor etice, anti-corupţie şi privind combaterea spălării de bani  

Sunteţi de acord şi vă angajaţi, în legătură cu prezentul contract şi orice tranzacţii în baza acestuia, să respectaţi toate legile, regulile şi regulamentele, decretele şi/sau orice ordine oficiale ale guvernului împotriva spălării de bani şi corupţiei, emise de Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi orice ţară unde bunurile vor fi transportate sau distribuite la sau de la, în legătură cu prezentul contract.

 

Cumpărătorul garantează şi se angajează, în legătură cu prezentul contract şi orice tranzacţii în baza acestuia, că acesta sau oricare dintre proprietarii, administratorii, directorii, angajaţii acestuia şi orice altă persoană care acţionează în numele său, nu a oferit, promis sau autorizat sau nu va face, oferi, promite sau autoriza nicio plată sau transfer al oricărui lucru de valoare, în mod direct sau indirect, către: 

(i)       orice oficial al guvernului; 

(ii)        orice administrator, director sau angajat al Vânzătorului sau oricare din afiliaţii săi

(iii)        orice partid politic, oficial al unui partid politic sau candidat la o funcţie publică; 

(iv)        un agent sau intermediar pentru plata oricărei persoane din cele de mai sus; sau 

(v)         orice altă persoană sau entitate în scopul obţinerii sau influenţării acţiunilor sau deciziilor oficiale sau pentru garantarea oricărui avantaj ilicit pentru obţinerea sau păstrarea unei afaceri, dacă acea plată sau acel transfer încalcă sau contravine principiilor oricărei legislaţii anti-corupţie, inclusiv, dar fără a se limita la legile anti-corupţie din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii sau orice ţară unde bunurile vor fi transportate sau distribuite la sau de la, în legătură cu prezentul contract. 

 

În scopul acestei clauze, termenul „oficial al guvernului" include orice ministru, ministru adjunct, manager, funcţionar civil, administrator, director sau angajat al oricărui guvern sau al oricărui minister, agenţie sau organism al oricărui guvern şi/sau orice companie din sectorul public sau o întreprindere la care un guvern deţine majoritatea intereselor sau un pachet de control şi/sau orice organizaţie publică internaţională. Acest termen include orice personal din poliţie sau armată şi orice persoană care acţionează în orice calitate oficială, administrativă sau judiciară pentru sau în numele oricărui astfel de guvern sau minister, agenţie, organism, companie sau organizaţie publică internaţională.  

Sunteţi de acord şi vă angajaţi, în legătură cu prezentul contract şi orice tranzacţie realizată în baza acestuia, că aveţi şi veţi păstra evidenţe, registre şi situaţii corecte şi fidele care, în detalii rezonabile, reflectă corect şi fidel oricare şi toate plăţile efectuate, cheltuielile înregistrate şi activele vândute şi aveţi şi veţi păstra un sistem intern de verificare a contabilităţii suficient să asigure autorizarea, înregistrarea şi raportarea corectă a tuturor tranzacţiilor şi care să ofere asigurări rezonabile conform cărora încălcările legilor anti-corupţie din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii sau ale oricărei ţări unde bunurilor vor fi transportate sau distribuite la sau de la, în legătură cu prezentul contract, vor fi prevenite, detectate şi descurajate. De asemenea, sunteți de acord să ne permiteți nouă și/sau reprezentantului/reprezentanților noștri autorizați şi/sau auditorului/auditorilor desemnat/desemnaţi, în orice moment pe durata acestui contract şi pe o perioadă rezonabilă după încetarea acestuia, să verificăm şi/sau să audităm toate acele registre contabile, evidenţe, situaţii contabile şi sistemul intern de verificare a contabilităţii care pot fi relevante în cazul unui audit privitor la respectarea din partea dvs. a prezentei clauze şi vă angajaţi să colaboraţi în vederea desfăşurării acelei verificări şi/sau audit (inclusiv, dar fără a se limita la acordare accesului la sediu şi răspunsul la orice întrebări rezonabile). 

Declaraţi şi garantaţi că nu cunoaşteţi sau nu aveţi niciun motiv să suspectaţi că veniturile, fondurile sau bunurile care fac sau vor face obiectul oricăror tranzacţii în baza acestui contract (1) sunt sau vor fi obţinute sau aferente oricăror activităţi ilegale în baza oricăror legi aplicabile; sau (2) sunt destinate să comită, ulterior, sau să implice încălcarea legii aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la încălcarea oricăror legi fiscale, vamale sau privind veniturile. 

Confirmaţi faptul că aţi citit cu atenţie Codul de conduită BP (a cărui copie este disponibilă la adresa www.bp.com) şi sunteţi de acord şi vă angajaţi, în legătură cu prezentul contract şi orice tranzacţii în baza acestuia, că veţi acţiona conform principiilor aplicabile ale Codului de conduită BP în toate aspectele materiale. De asemenea, vă veţi asigura că personalul dvs. a luat cunoştinţă de Codul de conduită BP.

 

17. Încetarea contractului 

În plus faţă de orice alt drept pe care îl avem, avem dreptul să încetăm contractul imediat, fără nicio responsabilitate în acest sens, în următoarele situaţii: 

 • aţi comis o încălcare importantă sau persistentă a oricărei prevederi a contractului şi, în cazul  unei  încălcări  care  poate  fi  remediată,  nu  aţi  remediat  acea  încălcare,  spre satisfacţia noastră, în termen de 14 zile de la primirea notificării scrise a încălcării, sau 
 • continuarea derulării contractului ar implica încălcarea din partea noastră a oricărei legi sau regulament local, de stat, naţionale sau internaţional.  

Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau reparaţii de care putem dispune, în cazul în care contractul încetează, ne veţi plăti imediat toate sumele care la data încetării sunt datorate şi exigibile. În cazul încetării contractului, clauzele 15, 16, 17, 18 şi 19 vor produce efecte în continuare. 

 

18. Reambalare 

Sunteţi de acord să nu reambalaţi, amestecaţi, modificaţi sau reformulaţi niciun lubrifiant şi veţi vinde lubrifianţii doar în ambalajul şi/sau recipientele originale şi nedesfăcute şi nu veţi modifica, acoperi, îndepărta, ascunde, deteriora sau interveni în alt mod la decorarea sau aspectul vizibil al acelor ambalaje şi/sau recipiente. Sunteţi de acord să ne permiteţi nouă şi/sau reprezentantului/reprezentanţilor noştri legal autorizaţi, în orice moment, să verificăm acele registre contabile, evidenţe, situaţii contabile şi sistem intern de control al contabilităţii ce pot fi relevante pentru respectarea acestei clauze din partea dvs.  

 

19. Dispoziţii generale 

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în scris de către părţi, nicio prevedere din acest contract nu are drept scop sau nu va fi interpretată în sensul: 

 • de a vă numi un distribuitor sau agent al nostru sau al oricăror afiliaţi ai noştri; 
 • de a stabili orice parteneriat sau asociaţie în participaţiune între părţi; 
 • de a vă autoriza să vă asumaţi sau să încheiaţi orice angajamente pentru sau în numele nostru sau al oricăror afiliaţi ai noştri; sau 
 • de a vă acorda orice drept sau licenţă cu privire la mărcile noastre sau drepturile noastre de proprietate sau ale afiliaţilor noştri.  

Vă recomandăm să salvaţi şi/sau să imprimaţi o copie a acestor condiţii de vânzare pentru consultarea ulterioară a acestora.  

 

Dacă aveţi orice întrebări referitoare la comanda dvs. sau aceste condiţii de vânzare, vă rugăm să consultanţi secţiunea de contact de pe acest website pentru mai multe informaţii şi detaliile complete de contact.