IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. PAGINA DE PORNIRE
 2. ULEI DE MOTOR ȘI FLUIDE PENTRU MAȘINĂ
 3. GARANȚIA PENTRU MOTOR OFERITĂ DE CASTROL
 4. CONDIȚII GENERALE

CONDIȚII GENERALE

Ultima actualizare: 11.5.2023

 

Condițiile generale ale garanției pentru motor 

Această garanție limitată gratuită oferă protecție suplimentară pentru clienții eligibili în eventualitatea deteriorării motorului vehiculelor lor și în completarea drepturilor lor legale. Clienții trebuie să se înregistreze pentru această garanție utilizând un formular de înregistrare online și să accepte următoarele condiții generale înainte de a face o cerere de despăgubire, în caz contrat nu vor fi acoperiți de această garanție suplimentară. Această garanție nu afectează drepturile legale ale unui client, inclusiv, dar fără a se limita la cele din Directiva 85/374/CEE privind răspunderea pentru produsele cu defecte, și nu are scopul de a exclude sau limita răspunderea pentru deces sau vătămare corporală. Documentul nu reprezintă însă o garanție în sensul Directivei 1999/44 privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile conexe.

 

Sub rezerva următoarelor condiții generale, Castrol Limited este de acord să ramburseze costurile de reparare sau înlocuire a oricăreia dintre componentele motorului enumerate în CLAUZA 5, care sunt deteriorate sau distruse ca urmare a defectării unui produs aplicabil (definit în CLAUZA 4), aferent schimbării uleiului la un service auto participant din rețeaua Castrol SERVICE.

 

1. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI ÎNREGISTRAREA 

1.1.    Această garanție intră în vigoare la data următoare (a) după 30 de zile de la data efectuării lucrărilor de service, sau (b) data la care odometrul ajunge la o distanță măsurată cumulată între cea la intrarea în service plus 1.000 km, oricare survine prima. 
1.2.    Garanția trebuie să fie înregistrată online de către proprietarul legal autorizat sau de către utilizatorul vehiculul în termen de șapte zile calendaristice după efectuarea lucrărilor de service. Această garanție este nulă dacă nu este înregistrată în cursul perioadei de înregistrare.

1.3.    Prin înregistrarea garanției așa cum se prevede în prezenta, vă dați acordul expres de a fi sub obligativitatea prevederilor acestei garanții, inclusiv, dar fără limitare, ELIGIBILITATE și CONDIȚIILE de la CLAUZA 2, PERIOADA de GARANȚIE de la CLAUZA 3 și LIMITELE DE RESPONSABILITATE prevăzute în CLAUZA 6 de mai jos. 


2. ELIGIBILITATE și CONDIȚII

Un vehicul este eligibil pentru această garanție dacă:
2.1.       Are un motor diesel sau pe benzină;
2.1.2.    Este personal și este autoturism, SUV sau vehicul comercial ușor cu o lungime medie a distanței între roți. Garanția nu se extinde asupra vehiculelor utilizate în scopuri comerciale. agricole sau servicii de transport persoane; și 

2.1.3.    La momentul efectuării lucrărilor de service, kilometrajul indică mai puțin de 200.000 kilometri, verificabili in baza cartii de service si/sau in baza oricaror verificari suplimentare și vehiculul are o vechime de mai puțin de 15 ani.

2.1.4.    Lucrările de service relevante au fost realizate la un service auto Castrol SERVICE, folosind produsele aplicabile relevante. 


3. PERIOADA DE GARANȚIE

Garanția va expira începând cu:


3.1.    Data la care odometrul vehiculului indică un total echivalent cu odometrul citit la service plus 20.000 kilometri; sau
3.2.    După 12 luni de la data efectuării lucrărilor de service.

 

4. PRODUSELE APLICABILE

Această garanție se aplică exclusiv uleiurilor de motor Castrol enumerate mai jos („Produs aplicabil”):

 • Castrol EDGE 
 • Castrol MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. ACOPERIRE

Numai următoarele componente ale motorului sunt acoperite de această garanție:

 • Pistoane și inele
 • Rulmenți turbo
 • Lanțuri de distribuție
 • Alezaj cilindru
 • Pompă de ulei
 • Tije și lagăre de tijă
 • Arbori de echilibrare & tacheți
 • Arbore cu came & rulmenți
 • Arbore cotit & rulmenți
 • Căptușeli de supapă
 • Mecanism de angrenare a distribuției (nu se aplică pentru mașinile pe motorină)
 • Bolțuri de piston & bucșe
 • Distribuție & pinioane de lanț
 • Tije & ghidaje de supapă (nu sunt incluse debavurările)

            -Căptușeli de supapă

 

6.  LIMITAREA RĂSPUNDERII

6.1.   În niciun caz, responsabilitatea cumulata Castrol în cadrul acestei garanții nu va depăși valoarea maximă de 3.500 EUR (sau echivalentul în moneda de plată relevantă) si in niciun caz valoarea justă de piață a vehiculului. 

6.2.   În cazul în care odometrul vehiculului indică o valoare egală cu sau de peste 120.000 kilometri la data efectuării lucrărilor de service, răspunderea Castrol în legătură cu respectivul vehicul va fi limitată la 50% din orice solicitare de daune și nu va depăși 1.750 EUR (sau echivalentul în moneda de plată relevantă).

6.3.   Această garanție nu acoperă solicitarile de daune pentru daune care rezultă în urma coliziunii, abuzului din neglijență sau intenționat, unor lucrări de service sau de întreținere neadecvate, defectelor de producție, uzura motorului legată de kilometrajul vehiculului/vechimea tipică, instalării necorespunzătoare a oricărei piese, contaminării lichidului de răcire sau nemenținerii uleiului de motor și a lichidului de răcire la nivelurile recomandate de producător. Castrol nu va refuza plata pentru solicitarile de daune care, de altfel, respectă prevederile acestei garanții, cu excepția cazului în care demonstrează cu bună credință că una sau mai multe dintre aceste cauze au dus la solicitarea pentru acordarea de despăgubiri.

6.4.   Această garanție nu acoperă solicitarile de daune acoperite de garanția producătorului vehiculului sau de orice contract de servicii extins. Dacă ați respectat termenii acestei garanții însă, Castrol va plăti suma deductibilă (dacă este cazul) care va fi plătită de dumneavoastră în cadrul oricărui contract de servicii extins achiziționat de dumneavoastră, care acoperă o astfel de solicitare de daune.

6.5.    Nimic din prezenta nu este menit să afecteze/împiedice/limiteze sau să restricționeze în vreun fel orice drept statutar pe care îl aveți în conformitate cu legile aplicabile. Această garanție nu înlocuiește/restricționează și nu afectează în vreun fel garanția de conformitate statutară pentru produsele aplicabile în conformitate cu legea.  

 

7. DEPUNEREA UNEI solicitări de daune

7.1    În cazul în care doriți să depuneți o solicitare de daune în baza acestei garanții, trebuie să furnizați dovezi satisfăcătoare către Castrol că îndepliniți criteriile de eligibilitate dispuse în clauza 2. 
7.2.    Trebuie să păstrați copii ale facturilor, chitanțelor, documentelor de service sau ale comenzilor de reparații, pentru a dovedi că:
7.3.  Furnizați dovezi satisfăcătoare către Castrol că îndepliniți criteriile de eligibilitate (CLAUZA 2).  Castrol vă recomandă să păstrați copii ale facturilor, chitanțelor, documentelor de service sau ale comenzilor de reparații, pentru a dovedi că:

7.3.1. în timpul lucrărilor de service a fost folosit un produs aplicabil Castrol; 

7.3.2. lucrările de Service au fost realizate într-un service participant Castrol Service;

7.3.3. data efectuării lucrărilor de service; și

7.3.4 kilometrajul din data realizării lucrărilor de service.

7.4.    Trebuie să trimiteți o estimare detaliată a oricăror lucrări de reparații efectuate de un service Castrol SERVICE. După ce este trimisă, solicitarea dumneavoastră de daune va fi analizată de departamentul nostru tehnic.

7.5.   Castrol își rezervă dreptul de a avea acces la motorul vehiculului pentru a face fotografii, de a lua mostre de ulei de motor, de a avea acces la orice piese ale motorului defecte și de a efectua testarea tuturor probelor furnizate. Rezultatele analizei uleiului de motor vor fi luate în considerare în orice solicitare de daune care rezultă din această garanție.