TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. TECHNOLOGIE I INNOWACJE
  3. MARKI PRZEMYSŁOWE
  4. TECHNICLEAN XBC

CASTROL TECHNICLEAN XBC

Techniclean XBC może być poddawany recyklingowi do ponownego wykorzystania w systemach obróbki metali bez uszczerbku dla jakości procesu.

Castrol Techniclean XBC

TECHNICLEAN: NOWE PODEJŚCIE DO CZYSZCZENIA PRECYZYJNYCH WYROBÓW METALOWYCH

Czyszczenie w warunkach przemysłowych jest nieodłączną częścią procesów obróbki metali, generuje jednak dużą ilość odpadów i nadmierne zużycie wody. Techniclean pomaga ograniczyć jedno i drugie.

 

Każdy proces obróbki metali wymaga fazy czyszczenia przemysłowego po zakończeniu obróbki. Płyny do układów chłodzenia nieuchronnie przenikają jednak do cieczy czyszczących, skracając okres przydatności kąpieli do użytku oraz generując odpady. Techniclean rozwiązuje ten problem dzięki możliwości recyklingu i ponownego wykorzystania w systemach obróbki metali bez uszczerbku dla jakości procesu.

 

Czyszczenie przemysłowe stanowi integralny element każdego procesu obróbki metali, od produkcji motoryzacyjnej po przemysł kosmiczny. Choć jednak nie da się bez niego obejść, jest ono również wysoce problematyczne.

 

Firma klienta znajduje się pod stałą presją obniżania kosztów oraz minimalizacji wpływu wywieranego na środowisko – dwóch celów biznesowych, które z trudem dają się pogodzić z wydatkami i poziomem odpadów związanymi z korzystaniem z większości przemysłowych środków czyszczących.

 

Nie da się ukryć, że w przypadku tradycyjnych przemysłowych środków czyszczących komponenty chłodziwa trudno odseparować od płynów do czyszczenia, co prowadzi do skrócenia żywotności kąpieli, nie wspominając o wysokich kosztach konserwacji i utylizacji.

ZOBACZ, JAK TECHNICLEAN MOŻE POMÓC TWOJEJ FIRMIE

TECHNICLEAN REWOLUCJONIZUJE PROCES CZYSZCZENIA DZIĘKI RECYKLINGOWI ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO

Gama środków czyszczących na bazie rozpuszczalników i wody Techniclean umożliwia precyzyjne oczyszczanie obrabianych elementów metalowych w różnorodnych systemach czyszczenia.

 

Podczas gdy inne przemysłowe środki myjące nadają się tylko do wyrzucenia, takie produkty czyszczące jak Techniclean XBC można przywrócić do obiegu w układzie chłodzenia bez uszczerbku dla osiągów w danym procesie.

 

Pozwala to ograniczyć ilość odpadów, ponieważ Techniclean jest stale odzyskiwany. Możliwe staje się także zmniejszenie zużycia wody oraz obniżenie kosztów operacyjnych, dzięki redukcji ilości przetwarzanych odpadów i wykorzystania czystej wody.

 

Chociaż utrzymywanie komponentów w czystości po myciu w ramach procesu ma nadrzędne znaczenie, istotne jest również ograniczenie zużycia wody oraz obniżenie kosztów obróbki i czyszczenia – Techniclean pomaga to osiągnąć.

CASTROL TECHNICLEAN 80 XBC

Castrol Techniclean 80 XBC to wysokowydajny płyn czyszczący do obróbki metali o doskonałych parametrach demulgujących, który umożliwia łatwe zbieranie z powierzchni i wydłuża żywotność kąpieli.

 

Zaprojektowany pod kątem wysokiej kompatybilności z płynami do cięcia Castrol Alusol i Hysol XBB, Techniclean 80 XBC może być poddawany recyklingowi i przywracany do układu cieczy pod koniec jego okresu eksploatacji bez uszczerbku dla osiągów, co znacząco ogranicza zużycie wody oraz koszty utylizacji zużytego płynu myjącego.

 

Formuła Techniclean 80 XBC nie zawiera boru ani środków biobójczych uwalniających formaldehyd, jej skład obejmuje natomiast MEA (monoetanolaminę).

CASTROL TECHNICLEAN 90 XBC

Castrol Techniclean 90 XBC to wysokowydajny płyn czyszczący do obróbki metali o doskonałych parametrach demulgujących, który umożliwia łatwe zbieranie z powierzchni i wydłuża żywotność kąpieli.

 

Zaprojektowany pod kątem wysokiej kompatybilności z płynami do cięcia Castrol Alusol i Hysol XBB, Techniclean 90 XBC może być poddawany recyklingowi i przywracany do układu cieczy pod koniec jego okresu eksploatacji bez uszczerbku dla osiągów, co znacząco ogranicza zużycie wody oraz koszty utylizacji zużytego płynu myjącego.

 

Formuła Techniclean 90 XBC nie zawiera boru ani środków biobójczych uwalniających formaldehyd, jej skład nie obejmuje natomiast MEA (monoetanolaminy).