TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. TECHNOLOGIE I INNOWACJE
  3. MARKI PRZEMYSŁOWE
  4. PERFORMANCE BIO
  5. NAUKA STOJĄCA ZA SUKCESEM

NAUKA STOJĄCA ZA SUKCESEM

Nauka stojąca za sukcesem

Znakomita smarowność bez konieczności stosowania dodatków, takich jak chlor czy siarka

W przeciwieństwie do środków smarnych na bazie ropy naftowej, oparte na surowcach biologicznych produkty Castrol Performance Biolubes oferują znakomitą smarowność bez konieczności stosowania dodatków w postaci chloru i siarki. Zwiększona smarowność obniża tarcie, co z kolei redukuje siłę skrawania i generuje mniejsze ciepło w procesie cięcia metalu. Zmniejszając zużycie narzędzi tnących i tarcz ściernych, produkty Performance Biolubes są w stanie wydłużyć żywotność sprzętu.

 

Oleje na bazie materiałów biologicznych charakteryzują się też znacznie wyższą temperaturą zapłonu niż ropa naftowa, co pozwala ograniczyć powstawanie dymu w trakcie cięcia metalu, a tym samym umożliwia uzyskanie wyższego tempa posuwu oraz czystszego i bardziej przejrzystego stanowiska pracy.

Produkty na bazie ropy naftowej nie podlegają siłom przyciągania biegunowego do metalu, które cechuje środki smarne pochodzenia biologicznego. Polarność środków smarnych na bazie materiałów biologicznych wykazuje powinowactwo do metali i zapewnia ochronę na styku narzędzia tnącego i obrabianego przedmiotu w postaci cieńszej warstwy smarowania.

Zrównoważone biolubrykanty Performance Biolubes pozwalają uzyskać czystsze, bardziej produktywne stanowisko pracy, które może przyczynić się do zwiększenia wydajności zakładu oraz obniżenia kosztów związanych z utylizacją odpadów.