TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
  3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
  4. INNE BRANŻE
  5. INNE SEKTORY
  6. PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

Technicy przeprowadzający ocenę
Maszyny papiernicze pracują przy wysokich prędkościach i temperaturach, a ponadto zużywają duże ilości wody. Dlatego wybór odpowiedniego środka smarnego ma kluczowe znaczenie.

 

Nasi inżynierowie produkcji płynów wykorzystują swoją wiedzę fachową w zakresie środków smarnych na każdym etapie procesu produkcji papieru. Dzięki zrozumieniu czynności związanych ze smarowaniem w Państwa zakładzie oraz ich wpływu na procesy produkcji, mogą oni pomóc Państwu wykorzystać w pełni swój potencjał.

Dzięki wglądowi w całkowity koszt posiadania możemy pomóc Państwu zmniejszyć koszty produkcji oraz poprawić Państwa konkurencyjność na rynku. Nasza usługa wsparcia może przyczynić się do poprawy wydajności oraz przedłużenia Państwa okresu eksploatacji urządzeń.

Składy drewna

Składy drewna

 

Urządzenia stosowane w składach drewna są narażone na pył, wysokie obciążenia, znaczne obciążenia szokowe, wibrację, ekstremalne temperatury oraz zanieczyszczenie zabrudzeniami, pyłem, substancjami chemicznymi, a także z powodu wymywania przez wodę. Inżynierowie produkcji płynów Castrol mogą Państwu pomóc przedłużyć cykl życia urządzeń, w tym przenośników, przesiewaczy wiórów, rębaków, korowarek, sortowników, pomp i żurawi.

Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu:

Ścieralnie

Ścieralnie

 

Urządzenia stosowane w ścieralniach są narażone na wypłukiwanie wodą, zanieczyszczenie materiału obrabianego, wysokie obciążenia, prędkości i temperatury. Środki smarne Castrol pomagają przedłużyć cykl życia wyposażenia tej części zakładu, takiego jak zbiorniki, mieszalniki, pompy, urządzenia myjące, przenośniki i sortowniki.

Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu:

Instalacja odzyskiwania

Instalacja odzyskiwania

 

Inżynierowie produkcji płynów Castrol mogą pomóc w przedłużeniu okresu eksploatacji urządzeń w instalacji odzyskiwania, takich jak piece wapienne, pompy i dmuchawy.

Papiernie

Papiernie

 

Urządzenia stosowane w papierniach są narażone na znaczne wypłukiwanie wodą, zanieczyszczenie materiału obrabianego, wysokie obciążenia i temperatury oraz pył papierowy. Wszystkie urządzenia – sekcje mokre, sekcje pras, układy wylotowe pomp, wentylatory, sekcje suszarek, prasy i powlekarki, gładzarki oraz mieszadła zbiorników – wymagają zaawansowanych środków smarnych.

Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu: