TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
 3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
 4. INNE BRANŻE
 5. INNE SEKTORY
 6. ENERGETYKA
 7. ZASTOSOWANIA
 8. TURBINY
 9. PROBLEMY ZWIĄZANE Z TWORZENIEM SIĘ NAGARU

ROZWIĄZANIE PROBLEMU TWORZENIA SIĘ NAGARU W TURBINACH GAZOWYCH

Powstawanie nagaru może prowadzić do kosztownych przestojów, generować zwiększone nakłady na konserwację oraz stanowić znaczne obciążenie finansowe dla operatorów turbin gazowych. Castrol oferuje rozwiązanie tego problemu.

To dzięki technologii Castrol Perfecto XPG rozwiązanie Castrol do zapobiegania powstawaniu nagaru jest tak skuteczne. Ten wysokowydajny olej turbinowy powstał na bazie nowoczesnej i wielokrotnie sprawdzonej technologii. Jego zaawansowane właściwości utrzymują niezwykle niski poziom wszystkich substancji nierozpuszczalnych, zmniejszając zjawisko powstawania szlamu. Ponadto zapewniają wysoki stopień czystości systemu oraz zapobiegają powstawaniu nagaru na komponentach serwozaworów.

PROBLEMY ZWIĄZANE Z POWSTAWANIEM NAGARU W TURBINACH

W ciągu ostatnich 20 lat technologia turbin gazowych rozwijała się szybko w odpowiedzi na zapotrzebowanie na coraz większą wydajność. Wyższe temperatury zapłonu oraz szybsza reakcja na zmieniające się zapotrzebowanie na energię doprowadziły do zmian, które narażają na wysokie obciążenia nie tylko turbiny, ale również oleje.

Producenci środków smarnych jako odpowiedź na te wyzwania oferują oleje bazowe grupy II ze względu na ich lepszą stabilność termiczną oraz odporność na utlenianie. Spowodowało to jednak nasilenie tworzenia się substancji nierozpuszczalnych oraz problemy z utrzymaniem czystości systemu. W najgorszych wypadkach tworzy się niepożądany szlam oraz nagar.

Nagar powstaje z reguły w obszarach, w których występuje wysoka temperatura i/lub znaczne wahania ciśnienia w systemie. Z reguły problemem tym dotknięte są serwozawory kontrolne, łożyska i czopy (tzn. zasadniczo elementy o niewielkim prześwicie). Awarie i wadliwe działanie serwozaworów spowodowane odkładaniem się nagaru na komponentach zwilżonych olejem to dobrze udokumentowany problem w systemach kontroli turbin gazowych, który ma znaczny, negatywny wpływ na ich niezawodność.

Wadliwe działanie może spowodować wzrost kosztów konserwacji ze względu na konieczność czyszczenia zbiorników, naprawy lub wymiany serwozaworów, a w ekstremalnych przypadkach, wymiany łożysk. Zjawisko to może doprowadzić do zwiększenia liczby przerw w dostawie prądu, co powoduje obniżoną dostępność i kosztowne straty. Ponadto operatorzy końcowi są narażeni na znaczne obciążenie finansowe, ponieważ łączny koszt wyłączenia elektrowni może spowodować ponad 1 mln USD strat zysków, a na niektórych rynkach również kary.

ZAPOBIEGANIE TWORZENIU SIĘ NAGARU W TURBINACH

ZAPOBIEGANIE TWORZENIU SIĘ NAGARU W TURBINACH

To dzięki technologii Castrol Perfecto XPG rozwiązanie Castrol Absolute do zapobiegania powstawaniu nagaru jest tak skuteczne. Ten wysokowydajny olej turbinowy powstał na bazie nowoczesnej i wielokrotnie sprawdzonej technologii. Jego zaawansowane właściwości utrzymują niezwykle niski poziom wszystkich substancji nierozpuszczalnych, zmniejszając zjawisko powstawania szlamu. Ponadto zapewniają wysoki stopień czystości systemu oraz zapobiegają powstawaniu nagaru na komponentach serwozaworów. Castrol Perfecto XPG oferuje najwyższą odporność na tworzenie się nagaru dzięki następującym cechom:

 • Wyjątkowo niski poziom materiału nierozpuszczalnego generowanego przez stosowany olej
 • Zaawansowane parametry w zakresie rozpuszczalności wysokorafinowanego oleju bazowego zapewniają, że produkty degradacji są utrzymywane w bezpiecznym stanie, w roztworze
 • Właściwości generowanych produktów degradacji zapobiegają powstawaniu nagaru
 

Inne kluczowe zalety:

 • Ulepszona stabilność termiczna i odporność na utlenianie
 • Najnowsza technologia starannie opracowanego wieloskładnikowego systemu zapobiegającemu utlenianiu zapewnia wyższą odporność na utlenianie oraz niższy łączny poziom przeciwutleniaczy
 • Doskonała rozpuszczalność dodatków w oleju bazowym zapewnia, że jest to wyjątkowo stabilny produkt
 • Wysoki stopień czystości systemu

Nasz olej turbinowy Castrol Perfecto XPG jest zalecany do stosowania w przemysłowych turbinach gazowych, szczególnie w ciężkich warunkach pracy przy wysokich temperaturach oraz w trybie przerywanym i przy maksymalnym obciążeniu. Zapewnia niezawodne działanie urządzeń oraz długi okres eksploatacji. Castrol Perfecto XPG szczególnie dobrze sprawdza się, gdy ważna jest wyjątkowo niska tendencja do tworzenia się substancji nierozpuszczalnych, szlamu i nagaru, a także wysoka odporność na utlenianie i długi okres eksploatacji. Zapewnia najwyższej klasy wydajność wydzielania powietrza, dobrą odporność na pienienie oraz doskonałe właściwości pod względem separacji wody. Castrol Perfecto XPG przekracza wymagania norm GEK 32568 (ma zastosowanie w przypadku układów technologicznych GE „F”, „FA” i „FB” – np. Frame 7F, 7FA itp.), GEK 101941 (ma zastosowanie w przypadku układów technologicznych „F” z podwyższonymi wymaganiami FZG w odniesieniu do obciążenia skrzyń przekładniowych) oraz spełnia bardziej surowe wymogi GEK 107395. Rozwiązanie Castrol obejmuje najwyżej klasy usługi, w tym:

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Doświadczeni inżynierowie produkcji płynów współpracują z Państwem, aby w pełni zrozumieć dotychczasowe problemy związane z powstawaniem nagaru, zanim przekażą Państwu swoje zalecenia. Zademonstrujemy Państwu potencjalne korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania Castrol zapobiegającego powstawaniu nagaru, opierając się na historycznych danych operacyjnych oraz awariach serwozaworu i wyłączeniach elektrowni powiązanych z nagromadzeniem się nagaru.

 

WYMIANA OLEJU I SERWIS TECHNICZNY

W trakcie zmiany już stosowanego oleju turbinowego na nową partię produktu niezwykle ważne jest odpowiednie spuszczenie i wypłukanie jego pozostałości.

Zapewniamy porady na temat najlepszych praktyk w zakresie pierwszego zalania nowych turbin oraz uzupełniania oleju w już istniejących, wypłukiwania oleju, zachowania jego czystości, filtrowania, wycierania środków smarnych, rodzajów opakowań, przechowywania i przeładunku, monitorowania stanu oleju (OCM, Oil Condition Monitoring), gromadzenia próbek i zasad zarządzania środkami smarnymi. Wszystkie te porady pozwalają na uzyskanie optymalnej wydajności produktu.