TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
 3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
 4. INNE BRANŻE
 5. INNE SEKTORY
 6. ENERGETYKA
 7. ZASTOSOWANIA
 8. SILNIKI GAZOWE

SILNIKI GAZOWE

Turbines in power station --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
ŚRODKI SMARNE PRZEZNACZONE SPECJALNIE DO ZASTOSOWANIA W SILNIKACH GAZOWYCH, W PRZYPADKU KTÓRYCH WAŻNA JEST KONTROLA LICZBY KWASOWEJ, WYSOKA ODPORNOŚĆ NA UTLENIANIE ORAZ PRZEDŁUŻENIE OKRESU EKSPLOATACJI SILNIKA.
 

Nasi inżynierowie wiedzą, jak ważne jest zachowanie wydajności silników oraz unikanie niezaplanowanych prac konserwacyjnych. Opracowaliśmy środki smarne, które charakteryzuje wysoka odporność na utlenianie i azotowanie powodowane przez paliwa gazowe, a także które pomagają przedłużyć okres między wymianami oleju oraz czas eksploatacji silnika.

Silniki o spalaniu wewnętrznym zasilane gazem węglowym, biogazem, gazem ze składowisk odpadów lub gazem ziemnym zapewniają z reguły moc od 50 do 20 000 kW, a z każdym z tych gazów wiążą się inne wyzwania. Opracowaliśmy produkty, które pomagają w przedłużeniu okresu eksploatacji silników zasilanych gazem ziemnym oraz gazem kopalnianym, w przypadku których występuje wysokie stężenie metanu, a także czynników powodujących korozję, takich jak siarkowodór.

Opracowaliśmy produkty specjalnie pod kątem skutecznej neutralizacji kwasów oraz szkodliwych osadów, które mogą być wytwarzane przez zanieczyszczenia powstające podczas spalania biogazu z wysypisk śmieci oraz gazów gnilnych z gospodarstw domowych i odpadów przemysłowych.

 

Gaz ziemny

 • Składa się w 80–98% z metanu; może zawierać zanieczyszczenia oraz substancje powodujące korozję, takie jak siarkowodór

 

Gaz kopalniany

 • Metan z kopalń węgla oraz metan z opuszczonych kopalń może być z powodzeniem wykorzystywany do generowania mocy oraz ciepła za pomocą silników gazowych

 

Gaz wysypiskowy

 • Gaz odzyskiwany podczas rozkładu beztlenowego materiałów organicznych w odpadach przemysłowych oraz pochodzących z gospodarstw domowych
 • Oleje stosowane w silnikach zasilanych gazem wysypiskowym są znacznie bardziej narażone na silne kwasy oraz osady niż w przypadku „gazu czystego”

 

Biogaz

 • Gaz wytwarzany w wyniku rozkładu przez bakterie materiałów organicznych pochodzących z odpadów stałych, takich jak szlam, odpady z rolnictwa, roślinne i spożywcze (wieża fermentacyjna)
 • Oleje silnikowe muszą radzić sobie z gromadzeniem się kwasów

 

Nasi inżynierowie produkcji płynów polecają następujące produkty do silników gazowych:

Powiązanie artykuły/produkty:
Procesy
Zalecane produkty

Silniki gazowe zasilane gazem ziemnym lub względnie „czystym” (niska zawartość zanieczyszczeń) gazem kopalnianym, gnilnym i wysypiskowym.

Silniki gazowe zasilane umiarkowanie zanieczyszczonym gazem gnilnym i wysypiskowym, a także zanieczyszczonym gazem ziemnym i kopalnianym.

Silniki gazowe zasilane wysoko zanieczyszczonym gazem gnilnym i wysypiskowym.

Silniki gazowe zasilane gazem ziemnym, względnie czystym gazem kopalnianym, gnilnym i wysypiskowym, gdy warunki pracy są trudne i/lub wymagane jest przedłużenie żywotności oleju

Silniki gazowe zasilane względnie czystym gazem ziemnym, kopalnianym, gnilnym i wysypiskowym, gdy wymagana jest najwyższa wydajność przy zastosowaniu syntetycznych środków smarnych