TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. PRZEMYSŁOWE
  3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
  4. METALURGIA
  5. ZASTOSOWANIA
  6. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI
  7. WALCOWNIE ZIMNE

WALCOWNIE ZIMNE

Przetwarzanie surowców
Nasi inżynierowie produkcji płynów łączą doświadczenie w zakresie cieczy obróbkowych z wiedzą fachową dotyczącą przemysłu stalowego, tak aby poprawić wydajność procesów walcowni zimnej

Nasi inżynierowie produkcji płynów łączą doświadczenie w zakresie cieczy obróbkowych z wiedzą fachową dotyczącą przemysłu stalowego, tak aby poprawić wydajność procesów walcowni zimnej

To właśnie w walcowni zimnej można uzyskać największą wartość dodaną w całym procesie produkcji stali. Nasi inżynierowie produkcji płynów zastosowali swoją wiedzę fachową na temat procesów i zastosowań produktów, tak aby sprostać wyzwaniom, z jakimi muszą sobie poradzić walcownie zimne.

Rozumiemy, że muszą Państwo zwiększyć produktywność oraz zredukować przestoje związane z pracami konserwacyjnymi, przedłużając cykl eksploatacji kluczowych łożysk w walcowni zimnej, zmniejszając zużycie smaru / olejów obiegowych stosowanych w pracujących i zapasowych wałkach oraz przedłużając cykl eksploatacji sprzęgieł wrzeciona.

Powoduje to większy nacisk na spełnienie wymogów w zakresie BHP oraz zmieniających się przepisów dotyczących redukcji wpływu na środowisko procesów produkcji w stalowniach. Ponadto konieczne jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy.

ZAAWANSOWANE PŁYNY OBRÓBKOWE, KTÓRE REDUKUJĄ KOSZTY PRODUKCJI, NIE OBNIŻAJĄC JAKOŚCI

 

Nasze kompletne linie produktów pomagają uzyskać najwyższą wydajność i jakość procesów w walcowni zimnej. W produktach do walcowania na zimno zastosowaliśmy najlepszą w swojej klasie technologię olejów syntetycznych. W ten sposób zapewniamy dostęp do zalet olejów i emulsji obróbkowych, jednocześnie rozwiązując problemy związane z ich zastosowaniem. Technologia produktów syntetycznych redukuje zużycie płynów do układu chłodzenia oraz ilość odpadów, a także zapewnia większą spójność procesów, wyższą jakość powierzchni i lepsze warunki pracy.

Nasze płyny do wygładzania zostały opracowane tak, aby zapewniać doskonałe właściwości myjące oraz ochronę przed korozją i produkty końcowe wysokiej jakości. Można je stosować na przykład do walcowania wykańczającego lub wygładzającego. Aby ochronić produkty końcowe w walcowni zimnej opracowaliśmy środki antykorozyjne, które zapewniają wysoką jakość i spójność produktów.

Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi producentami OEM mogliśmy opracować wiele zatwierdzonych rozwiązań w zakresie smarowania, aby zapewnić zgodność ze specyfikacjami dotyczącymi maszyn do walcowania na zimno. Zmniejszając nakłady na konserwację, nasze rozwiązania pomagają zredukować całkowity koszt produkcji we wszystkich procesach w walcowni zimnej. Wzrostowi produktywności towarzyszy lepsza zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu: