TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. PRZEMYSŁOWE
 3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
 4. METALURGIA
 5. ZASTOSOWANIA
 6. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI

HUTNICTWO ŻELAZA I STALI

Przetwarzanie surowców
Inżynierowie produkcji płynów mogą Państwu pomóc w pełni wykorzystać potencjał procesów produkcji przetwarzania żelaza i stali

Jeśli nasi inżynierowie produkcji płynów poznają Państwa potrzeby w zakresie smarowania oraz zyskają wgląd w całkowity koszt posiadania, mogą Państwu pomóc poprawić produktywność, obniżyć koszty produkcji i zwiększyć konkurencyjność na rynku.

Nasze produkty i usługi zostały opracowane w celu:  

 

 • Zwiększania czasu pracy poprzez wydłużenie okresu między wymianami oleju oraz dostępności maszyn
 • Zapewnienia płynnego działania pomiędzy ustalonymi terminami konserwacji
 • Zmniejszenia ilości stosowanych środków smarnych oraz kosztów związanych z utylizacją odpadów
 • Przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu oraz zmniejszenia kosztów wymiany komponentów
 • Obniżenia kosztów energii

Wiemy, że maszyny muszą często pracować w ekstremalnych warunkach – przy znacznym obciążeniu, obciążeniu szokowym oraz pracy bez przerw, silnym zanieczyszczeniu i szerokim zakresie temperatur. Ponadto procesy muszą spełniać normy BHP i wymogi ustawowe. Jesteśmy ponadto świadomi nacisku na zmniejszanie wpływu przemysłowych procesów produkcyjnych na środowisko, w szczególności w sektorze stalowni, oraz znaczenia bezpiecznego otoczenia pracy.

 

To dlatego Castrol oferuje tak obszerne portfolio wysokowydajnych smarów, olejów przekładniowych, hydraulicznych, obiegowych, do walcowania, obróbki plastycznej, cieczy obróbkowych, środków antykorozyjnych i myjących. Produkty te zostały opracowane, aby pomóc Państwu w spełnieniu tych wymagań dzięki redukcji całkowitego kosztu posiadania poprzez przedłużenie cyklu życia sprzętu i podzespołów.