TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE
  3. ŚRODKI SMARNE WEDŁUG SEKTORÓW
  4. MOTORYZACJA
  5. ZASTOSOWANIA
  6. SILNIKI I PRZEKŁADNIE
  7. PRZEKŁADNIE

PRZEKŁADNIE

Car body and engine transmission marriage in car factory --- Image by © Monty Rakusen/cultura/Corbis
Rozwiązania w zakresie środków smarnych opracowane pod kątem zapewniania wysokiej wydajności i jakości w produkcji przekładni
 

Technologia przekładni rozwija się szybko, a Castrol dokłada wszelkich starań, aby dotrzymać jej tempa. Podzespoły stają się coraz mniejsze, a ich produkcja wymaga zachowania jeszcze bardziej precyzyjnych tolerancji oraz wyższej jakości. Dlatego nasi inżynierowie produkcji płynów oferują rozwiązania, które pomogą Państwu osiągać zawsze najwyższą wydajność.

Inżynierowie produkcji płynów Castrol koncentrują się przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy fachowej, aby pomóc Państwu w poprawie jakości, produktywności oraz poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach produkcji przekładni.

Dzięki zastosowaniu dogłębnego zrozumienia powiązań i interakcji pomiędzy podzespołami, narzędziami i cieczami obróbkowymi nasi specjaliści mogą dostosować rozwiązania dokładnie do Państwa potrzeb.

Wiemy, jak ważne jest dla Państwa utrzymanie stałej wydajności we wszystkich lokalizacjach na całym świecie. To właśnie dlatego zapewniamy stałe i niezawodne porady w zakresie poprawy procesów za pomocą najlepszych praktyk, na których można polegać.

Wymagania w zakresie BHP mogą się różnić, dlatego nasi inżynierowie produkcji płynów opracowują produkty i rozwiązania, które mogą Państwu pomóc zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Układy hydrauliczne

Układy hydrauliczne

 

Produkcja elementów przekładni, takich jak pompy oleju, korpusy zaworów oraz sprzęgła obejmuje różne operacje, w tym procesy metalurgiczne. Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu:

Obróbka plastyczna

Obróbka zgrubna

 

Rozwiązania do obróbki wstępnej po kuciu lub odlewaniu, takiej jak toczenie, wytaczanie, wiercenie i gwintowanie.

Czyszczenie międzyoperacyjne

 

Zmniejszenie usterek w czasie produkcji spowodowanych przez cząstki zanieczyszczeń z poprzednich operacji obróbczych.

Końcowe operacje obróbkowe

 

Rozwiązania do operacji końcowych, w tym frezowania, odwiertów, wytaczania, gwintowania i honowania.

Mycie ostateczne

 

Odpowiedni stopień czystości oraz tymczasowa ochrona przed korozją podczas przechowywania lub transportu przed montażem.

Ochrona przed korozją

 

Ulepszona ochrona przed korozją podczas składowania międzyoperacyjnego lub transportu.

Obudowy

Obudowy

 

Produkcja obudów przekładni, konwerterów, stożków (napęd na tylne koła) i pokryw bocznych (pokrywa łańcucha) obejmuje wiele różnych operacji z udziałem stopów aluminium. Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu:

Obróbka zgrubna

 

Rozwiązania do obróbki wstępnej odlewów, takiej jak frezowanie, wiercenie i toczenie.

Czyszczenie międzyoperacyjne

 

Zmniejszenie usterek w czasie produkcji spowodowanych przez cząstki zanieczyszczeń z poprzednich operacji obróbczych.

Końcowe operacje obróbkowe

 

Rozwiązania do operacji końcowych, takich jak wytaczanie przy wysokiej prędkości, gwintowanie i rozwiercanie.

Mycie ostateczne

 

Odpowiedni stopień czystości oraz tymczasowa ochrona przed korozją podczas przechowywania lub transportu przed montażem.

Wały przekładni

Wały przekładni

 

Produkcja przekładni, kół zębatych i wałów obejmuje różne operacje z udziałem stali stopowej. Inżynierowie produkcji płynów zalecają następujące produkty do Państwa zakładu:

Obróbka plastyczna

 

Rozwiązania do różnych zadań obróbki plastycznej detali stalowych, takich jak kosze satelitów przekładni planetarnej czy urządzenia nastawcze wałka rozrządu.

Obróbka zgrubna

 

Rozwiązania do obróbki wstępnej odlewów, takiej jak frezowanie, wiercenie i toczenie.

Czyszczenie międzyoperacyjne

 

Ograniczenie usterek w czasie produkcji spowodowanych przez cząstki zanieczyszczeń z poprzednich operacji obróbczych.

Obróbka cieplna

 

Rozwiązania do hartowania różnych detali stalowych.

Końcowe operacje obróbkowe

 

Rozwiązania do szlifowania końcowego i honowania.

Mycie ostateczne

 

Odpowiedni stopień czystości oraz tymczasowa ochrona przed korozją podczas przechowywania lub transportu przed montażem.

Ochrona przed korozją

 

Ulepszona ochrona przed korozją podczas składowania międzyoperacyjnego lub transportu.

Środki smarowo-konserwacyjne

Środki smarowo-konserwacyjne

 

Kompletna linia środków smarnych i smarów do wielu zastosowań.

Oleje przekładniowe

Oleje hydrauliczne 

Oleje do prowadnic

Oleje sprężarkowe

Oleje wrzecionowe

Wysokowydajne smary uniwersalne

Smar uniwersalny

Smar do wrzeciona