TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. PRASA
  4. KOMUNIKATY PRASOWE
  5. OSTRY KONIEC ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

THE SHARP END OF SUSTAINABILITY

Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju: nowe badanie zlecone przez Castrol pokazuje, że 71% liderów biznesu uważa, iż zarządzanie przejściem do zerowej emisji netto będzie największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanęło ich przedsiębiorstwo

  • Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju – nowe badanie zlecone przez Castrol – identyfikuje pięć kluczowych wniosków dla liderów biznesu zbliżających się do przejścia na gospodarkę zrównoważoną.
  • Castrol wykorzysta te wnioski, dzieląc się nimi z klientami i stosując je w ramach własnej strategii zrównoważonego rozwoju PATH360.

Nowe badanie zlecone przez Castrol pokazuje, że 71% liderów biznesu i 62% specjalistów operacyjnych uważa, że zarządzanie przejściem do zerowej emisji netto będzie największym wyzwaniem, przed jakim kiedykolwiek stanęło ich przedsiębiorstwo.

Nowe studium –  Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju [The Sharp End of Sustainability] – przedstawia wyniki globalnego badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Castrol wśród ponad 2860 liderów biznesu i specjalistów operacyjnych na 14 rynkach w celu przeanalizowania postępów sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, wytwórczego i morskiego na drodze do przejścia na gospodarkę zrównoważoną. Studium stanowi uzupełnienie strategii zrównoważonego rozwoju firmy Castrol, PATH360

W przypadku tych przedsiębiorstw badanie sugeruje, że zrównoważony rozwój będzie miał kluczowe znaczenie dla sukcesu komercyjnego: ponad trzy czwarte biorących udział w badaniu liderów biznesu (76%) i 68% specjalistów operacyjnych stwierdziło, że dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju ich przedsiębiorstw jest kluczem do zaspokojenia potrzeb klientów.

W badaniu zidentyfikowano pięć dotyczących zrównoważonego rozwoju wniosków o kluczowym znaczeniu dla liderów biznesu i profesjonalistów operacyjnych, którzy ostatecznie będą musieli przekuć strategię w działanie.

Rachel Bradley, Globalna Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Castrol, stwierdziła:

Ponieważ cały świat współpracuje, aby stworzyć bardziej zrównoważoną gospodarkę, wszystkie firmy – w tym Castrol, nasi klienci i nasi dostawcy – mają do odegrania swoje role. Docieranie do organizacji, budowanie powiązań między sektorami i dzielenie się wiedzą w naszych sieciach pomoże nam wspólnie iść naprzód.

 

Wniosek pierwszy: Przede wszystkim efektywność

Prawie trzy czwarte (72%) specjalistów operacyjnych biorących udział w badaniu stwierdziło, że najskuteczniejszym sposobem redukcji emisji dwutlenku węgla jest zwiększenie efektywności energetycznej ich organizacji.

Badanie wykazało, że specjaliści operacyjni uważają, że efektywność energetyczną można poprawić za pomocą szeregu taktyk, w tym:

  • skutecznej konserwacji urządzeń,
  • udoskonaleń technicznych, w tym modernizacji i modyfikacji, 
  • wdrażania nowych, bardziej energooszczędnych technologii.

Dwie trzecie specjalistów operacyjnych stwierdziło, że wydajne energetycznie maszyny są ważnym elementem transformacji ich organizacji, a 59% stwierdziło, że inwestowanie w nowe technologie w celu zwiększenia efektywności energetycznej będzie ważną częścią każdej strategii redukcji emisji.


Wniosek drugi: Lepsze wykorzystanie danych

Ponad trzy czwarte (76%) biorących udział w badaniu liderów biznesu uważa, że ich przedsiębiorstwo musi lepiej zarządzać danymi, aby wskazywać najważniejsze obszary, na których należy się koncentrować podczas dążenia do bardziej zrównoważonego rozwoju, a 82% uważa, że ich przedsiębiorstwo może lepiej wykorzystywać dostępne dane w celu poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Wniosek trzeci: Kto nie marnuje, temu nie brakuje

Badanie pokazuje, że 63% liderów biznesu wyznaczyło cele redukcji odpadów, a 61% cele redukcji zużycia wody. Podczas gdy 58% specjalistów operacyjnych uważa, że cele redukcji odpadów są ważne dla ich przedsiębiorstwa, tylko 43% twierdzi, że ważne są cele redukcji zużycia wody.


Wniosek czwarty: Zrównoważony rozwój wymaga uczestnictwa

Biorący udział w badaniu liderzy biznesu uważali, że przeciętnie zaledwie 40% ich pracowników rozumie ich strategię zrównoważonego rozwoju. Badanie wykazało również, że 46% specjalistów operacyjnych, którzy wzięli udział w badaniu, uważa, że strategia zrównoważonego rozwoju ich organizacji nie jest realizowana w praktyce.


Wniosek piąty: Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu

Chociaż ponad dwie trzecie liderów biznesu (64%) biorących udział w badaniu stwierdziło, że zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkich działań ich organizacji, badanie pokazuje, że ankietowani specjaliści operacyjni uważają, że brak przywództwa i wizji hamuje postęp. Brak wsparcia dla zrównoważonego rozwoju ze strony kadry kierowniczej przedsiębiorstwa (cytowany przez 48% specjalistów operacyjnych), brak jasnych celów (48%), brak jasnej strategii biznesowej zapewniania zrównoważonego rozwoju (48%) oraz brak wizji ze strony kierownictwa firmy (47%) to główne przeszkody dla zrównoważonego rozwoju ich przedsiębiorstwa.

Te pięć wniosków dostarcza liderom biznesu w sektorach motoryzacyjnym, przemysłowym, produkcyjnym i morskim cennych informacji na temat wdrażania zrównoważonego rozwoju w ich organizacjach.Badanie zlecono w celu uzupełnienia nadrzędnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Castrol, PATH360. PATH360 koncentruje się na redukcji emisji dwutlenku węgla, zmniejszaniu ilości odpadów i staraniach na rzecz poprawy jakości życia ludzi na całym świecie, a także przyczynianiu się do osiągnięcia ogólnego celu Castrol, jakim jest uzyskanie zerowej emisji netto najpóźniej do roku 2050. 

Aby uzyskać więcej informacji i przeczytać pełny raport, odwiedź stronę castrol.com/sharp-end-of-sustainability 


Informacje o firmie Castrol

Castrol to jedna z wiodących na świecie marek środków smarnych, która może pochwalić się wieloma innowacjami i z dumą wspiera pionierów w realizacji ich zamierzeń. Nasze zamiłowanie do maksymalnych osiągów oraz filozofia współpracy pozwoliły Castrol rozwinąć szeroką gamę olejów i smarów, które już od ponad 100 lat odgrywają kluczową rolę w licznych osiągnięciach technologicznych na lądzie, w powietrzu, na morzu i w przestrzeni kosmicznej.

Obecnie Castrol promuje zrównoważony rozwój w swojej strategii PATH360, która wyznacza cele ograniczenia ilości odpadów, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości życia. Castrol jest częścią grupy bp i dostarcza rozwiązania klientom oraz konsumentom z branż motoryzacyjnej, morskiej, przemysłowej i energetycznej. Produkty naszej marki cieszą się światowym uznaniem za sprawą innowacyjności oraz wysokich osiągów wynikających z naszego zaangażowania w najwyższą jakość i nowoczesne technologie.

Więcej informacji o Castrol można znaleźć na stronie www.castrol.com. Ponadto zachęcamy do skontaktowania się z nami pod adresem bppress@bp.com.


Metodyka

Studium Największe wyzwania na drodze do zrównoważonego rozwoju [The Sharp End of Sustainability] opiera się na badaniu opinii, w którym analizowano poglądy liderów biznesu (głównie członków najwyższej kadry kierowniczej) i specjalistów operacyjnych (na stanowiskach takich jak kierownik ds. planowania, lider produkcji i technik operacyjny) z sektorów motoryzacyjnego, przemysłowego, produkcyjnego i morskiego. Próba obejmowała 1180 liderów biznesu i 1680 specjalistów operacyjnych z Wielkiej Brytanii, Chin, Indii, Stanów Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Niemiec, Norwegii, Turcji, Brazylii, Francji, Wietnamu, Singapuru i Grecji. Wywiady przeprowadzono w 2021 r. zgodnie z regułami etycznymi badań ustalonymi zarówno przez MRS (Market Research Society [Stowarzyszenie Badań Rynkowych]), jak i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research [Europejskie Stowarzyszenie Badań Opinii i Rynku]).