TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. PRASA
  4. KOMUNIKATY PRASOWE
  5. SWITCHING ON THE REVOLUTION

WŁĄCZAMY ZASILANIE DLA REWOLUCJI: Nowe badanie przeprowadzone przez Castrol i bp pulse pokazuje, że 97% ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest przekonanych, że dotrzymają terminów wycofywania pojazdów z silnikami spalinowymi.

Z ogłoszonych dzisiaj rezultatów nowego badania Castrol i bp pulse „Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne” wynika, że przeważająca większość (97%) ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest pewna osiągnięcia narzuconych przez władze terminów wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE).

  • Badanie „Włączamy zasilane dla rewolucji” (Switching ON the rEVolution) pokazuje, że 97% ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest przekonanych, że są w stanie dotrzymać terminów wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi.
  • Aż 66% dyrektorów branży motoryzacyjnej w raporcie Castrol i bp pulse twierdzi, że przejście na pojazdy elektryczne jest najważniejszym strategicznym priorytetem ich instytucji.
  • Ponad połowa (53%) ankietowanych konsumentów rozważy zakup samochodu elektrycznego jako swojego następnego auta.
  • Według ankietowanych dyrektorów z branży motoryzacyjnej najważniejszym czynnikiem przyspieszającym transformację są wyznaczone przez władze cele stopniowego wycofywania silników spalinowych, podczas gdy ankietowani kierowcy pojazdów z silnikami spalinowymi i hybrydowymi twierdzą, że czynnikiem numer jeden jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

 

14 czerwca 2022 r.: Z ogłoszonych dzisiaj rezultatów nowego badania Castrol i bp pulse „Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne” wynika, że przeważająca większość (97%) ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest pewna osiągnięcia narzuconych przez władze terminów wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE). Mimo to niekoniecznie mają jasną wizję, jak to osiągnąć: tylko 40% ankietowanych uważa, że ich firma jest obecnie gotowa na przejście z pojazdów spalinowych na elektryczne#.


Badanie wykazało, że producenci samochodów koncentrują się na przezwyciężaniu tych wyzwań, przy czym prawie dwie trzecie (66%) dyrektorów w branży motoryzacyjnej na całym świecie twierdzi, że transformacja ta jest najważniejszym strategicznym priorytetem ich instytucji. Odzwierciedla to również sposób, w jaki zmieniają się wydatki na badania i rozwój. Badanie wykazało, że w 2015 r. średnio tylko 11% wydatków na badania i rozwój koncentrowało się na pojazdach w pełni elektrycznych, ale obecnie ten odsetek prawie się podwoił, osiągając poziom 21%, a dyrektorzy z branży motoryzacyjnej przewidują, że do 2025 r. osiągnie pułap 31%, co oznacza prawie trzykrotny wzrost na przestrzeni 10 lat. Jeśli wziąć pod uwagę również pojazdy hybrydowe, ankietowani dyrektorzy branży motoryzacyjnej przewidują, że do 2025 r. ponad 70% ich wydatków na badania i rozwój będzie skoncentrowanych na pojazdach elektrycznych i hybrydach#.


Także konsumenci zmieniają nastawienie, a 53% wszystkich ankietowanych konsumentów rozważa zakup samochodu elektrycznego jako swojego następnego auta. Wśród konsumentów z raportu, którzy już dokonali tej zmiany, 99% rozważyłoby zakup samochodu elektrycznego jako ich następnego auta. 


Czynniki przyspieszające przejście na pojazdy elektryczne

Większość uczestników ankiety uważa, że kluczową rolę w przejściu na pojazdy elektryczne odgrywają rządy. Według 63% biorących udział w badaniu dyrektorów z branży motoryzacyjnej głównym czynnikiem przyspieszającym przemiany są wyznaczone przez władze cele stopniowego wycofywania silników spalinowych. Istotnym czynnikiem są także cele zerowej emisji netto, a 57% dyrektorów branży motoryzacyjnej twierdzi, że to ważny czynnik stymulujący. 


Jeśli chodzi o konsumentów, badanie wykazało, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na przekonanie obecnych kierowców pojazdów spalinowych i hybryd do zmiany (wskazywanym jako ważny przez 74% konsumentów) jest przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich, a następnie obniżenie kosztów eksploatacji (72%) oraz przekonanie, że pojazdy elektryczne są wygodniejsze w tankowaniu, ponieważ można je ładować w domu (czynnik ważny dla 70%). Obawy cenowe również ustępują, ponieważ ponad połowa (57%) ankietowanych konsumentów jest teraz przekonana, że całkowity koszt pojazdu elektrycznego – biorąc pod uwagę podatek, paliwo i koszty konserwacji, a także cenę zakupu – jest niższy niż koszt jego odpowiednika na benzynę lub olej napędowy.


Nicola Buck, SVP Marketing bp i CMO Castrol powiedziała:

To ekscytujący czas dla branży motoryzacyjnej i jesteśmy zdecydowani współpracować z naszymi partnerami branżowymi, aby wprowadzić nową generację technologii i przyczynić się do przyspieszenia przejścia na pojazdy elektryczne. Świat transportu staje się elektryczny, a produkty takie jak płyny Castrol ON do pojazdów elektrycznych i rozwiązania do ładowania bp pulse będą miały do odegrania ważną rolę.


Istnienie obszarów zamkniętych dla ruchu pojazdów spalinowych przyczynia się do upowszechnienia samochodów elektrycznych.

Według tego badania największą barierą spowalniającą przejście branży motoryzacyjnej na pojazdy elektryczne jest wysoki koszt akumulatorów, który 56% dyrektorów branży motoryzacyjnej podaje jako problem. Kolejnymi najważniejszymi przeszkodami okazały się dostępność infrastruktury ładowania (43%) oraz niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (40%).


Konsumenci także podzielają obawy co do infrastruktury ładowania. Prawie trzy czwarte (74%) uczestniczących w badaniu kierowców pojazdów innych niż elektryczne uważa, że ultraszybkie ładowanie i infrastruktura ładowania nie są jeszcze wystarczająco rozpowszechnione. Następnym największym czynnikiem zniechęcającym okazały się obawy co do zasięgu, a 71% uważa, że pojazdy elektryczne mają mniejszy zasięg niż pojazdy na benzynę lub olej napędowy, więc nie nadają się do długich podróży. Co więcej, choć większość zgadza się, że całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego jest niższy niż samochodu z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym, wielu (69%) nadal zniechęcają obawy o wyższe koszty początkowe.


Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution):

Aby przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne, branża motoryzacyjna – w tym Castrol i bp pulse – musi działać wspólnie w celu pokonania przeszkód. Rządy, dostawcy infrastruktury, producenci samochodów i dostawcy będą musieli ściśle i skutecznie współpracować w celu zwiększenia niezawodności i dostępności infrastruktury ładowania, poprawy żywotności akumulatorów i zasięgu pojazdów oraz zmniejszenia kosztów początkowych. Castrol zobowiązuje się współpracować z partnerami branżowymi, aby przyspieszyć transformację, pomagając w przechodzeniu na elektryczną mobilność. Płyny Castrol ON do pojazdów elektrycznych służą przybliżeniu branży do przezwyciężenia wyzwań, przed jakimi staje. Przyczyniają się do tego, by pojazdy elektryczne jeździły dalej1, ładowały się szybciej2 i pozostawały w użytku przez dłuższy czas3*. bp pulse zobowiązuje się do ułatwienia przejścia na pojazdy elektryczne poprzez budowę kompleksowej publicznej sieci ładowania oraz oferowanie niezawodnych produktów i usług ładowania, które są szybkie, proste w obsłudze i płynnie działające.


Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z pełnym badaniem, odwiedź:

www.castrol.com/pl_pl/poland/home/electric-vehicle-fluids.html#/


# Dyrektorzy z branży motoryzacyjnej pracujący dla producentów samochodów wyłącznie elektrycznych nie zostali objęci prezentowanym badaniem

* Zalety płynów Castrol EV do pojazdów elektrycznych wykazano w wykonanych na zamówienie testach oraz w pracach rozwojowych.

1 w porównaniu z dostępnym powszechnie olejem do zalania fabrycznego pojazdów elektrycznych 2 w porównaniu z układem pośredniego chłodzenia akumulatorów 3 w porównaniu do standardowego oleju przekładniowego do pojazdów elektrycznych


*****


„Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne” to globalne badanie opinii wśród 10 000 konsumentów i 100 liderów reprezentujących producentów samochodów (kadra kierownicza na poziomie C-Suite), badające poziomy gotowości do przejścia z pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE) na pojazdy elektryczne (EV). Badanie to przeprowadzono od listopada do grudnia 2021 r. na 10 kluczowych rynkach: ANZ (Australia i Nowa Zelandia), Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Skandynawia (Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania), Turcja, Wielka Brytania i USA.


Aby pobrać pełne studium odwiedź: www.castrol.com/pl_pl/poland/home/electric-vehicle-fluids.html#/


Informacje o Castrol:

Castrol to jedna z wiodących na świecie marek środków smarnych, która może się pochwalić wieloma innowacjami i z dumą wspiera pionierów w realizacji ich zamierzeń. Nasze zamiłowanie do maksymalnych osiągów oraz filozofia współpracy pozwoliły Castrol rozwinąć szeroką gamę olejów i smarów, które już od ponad 100 lat odgrywają kluczową rolę w licznych osiągnięciach technologicznych na lądzie, w powietrzu, na morzu i w przestrzeni kosmicznej.


Obecnie Castrol promuje zrównoważony rozwój w swojej strategii Path360, która wyznacza cele ograniczenia ilości odpadów, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości życia do 2030 r. Castrol jest częścią grupy bp i dostarcza rozwiązania klientom oraz konsumentom z branży motoryzacyjnej, morskiej, przemysłowej i energetycznej. Produkty naszej marki cieszą się światowym uznaniem za sprawą innowacyjności oraz wysokich osiągów wynikających z naszego zaangażowania w najwyższą jakość i nowoczesne technologie.


Więcej informacji o Castrol można znaleźć na stronie www.castrol.com. Ponadto zachęcamy do skontaktowania się z nami pod adresem bppress@bp.com.


Informacje o bp pulse:

Elektryfikacja leży u podstaw strategii bp dotyczącej wygody i mobilności, a firma zamierza powiększyć do 2030 r. swoją sieć publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych do ponad 100 000 na całym świecie. Obecnie mamy około 13 000 punktów ładowania na całym świecie na kluczowych rynkach w Chinach, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA i Indiach. W dziedzinie ładowania jest już wiele firm gotowych do rozwoju i partnerstw operacyjnych. Należą do nich bp pulse w Wielkiej Brytanii, Aral pulse w Niemczech, Xiaoju w Chinach i Jio-bp pulse w Indiach.