TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. POLITYKA BHP
  4. REACH

REACH

Reach

ZAŁOŻENIA REACH SĄ SPÓJNE Z NASZĄ POLITYKĄ W ZAKRESIE ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej regulujące rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenie stosowania substancji chemicznych. Weszło ono w życie 1 czerwca 2007 roku, zastępując szereg dyrektyw i rozporządzeń europejskich jednym systemem. REACH ma kilka celów:

  • poprawić ochronę ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia;
  • nałożyć na osoby wprowadzające substancje chemiczne na rynek odpowiedzialność za zrozumienie i zarządzanie ryzykiem związanym z ich stosowaniem;
  • podnieść poziom innowacji i konkurencyjność przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej (UE);
  • promować alternatywne metody oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne;
  • zapewnić swobodny obieg substancji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

 

Na jakie podmioty rozporządzenie ma wpływ?

REACH dotyczy wszystkich podmiotów w chemicznym łańcuchu dostaw, w tym producentów, importerów, autorów formulacji i dalszych użytkowników. Regulacje określają, że europejscy producenci i importerzy chemicznych substancji, preparatów lub chemikaliów zawartych w artykułach przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu muszą zarejestrować te substancje, jeżeli ich ilość wprowadzana na rynek przekracza 1 tonę rocznie na osobę prawną.

Importerzy z Unii Europejskiej są w pełni odpowiedzialni za zgodność z postanowieniami REACH, chociaż każda substancja importowana na rynek UE w ilości poniżej 1 tony rocznie na osobę prawną nie musi być wstępnie ani docelowo rejestrowana i nie podlega rozporządzeniu REACH.

 

Po co jest REACH?

Rozporządzenie to zastąpiło około 40 istniejących uregulowań ustawowych i zostało opracowane tak, aby nie pokrywać się ani nie kolidować z innym ustawodawstwem dotyczącym chemikaliów. Istniejące ustawodawstwo regulujące inne rodzaje substancji chemicznych (np. kosmetyki, farmaceutyki i środki biobójcze) oraz powiązane przepisy (np. w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników zajmujących się chemikaliami, bezpieczeństwa produktów oraz produktów budowlanych) nadal mają zastosowanie.