TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. POLITYKA BHP
  4. PRODUCT STEWARDSHIP

PRODUCT STEWARDSHIP

Technicy przeprowadzający test

ZARZĄDZANIE PRODUKTAMI PRZEZ CAŁY ICH CYKL ŻYCIA W CELU SPEŁNIENIA WYMOGÓW

Pojęcie „Product stewardship” odnosi się do tego, jak przekazujemy informacje na temat potencjalnego wpływu produktów na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko naturalne.


Kluczowe elementy naszego programu Product stewardship obejmują:

  • ocenę wprowadzenia nowych produktów.

Zanim zaprezentujemy na rynku nowe produkty, upewniamy się, że spełniają one lub przewyższają wymogi obowiązującego ustawodawstwa, jak również sprawdzamy, czy są zgodne z naszymi standardami wewnętrznymi. Oceny produktów pozwalają zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, jak również zweryfikować zgodność z ustawodawstwem w zakresie bezpieczeństwa produktów i kontroli chemicznej na rynkach docelowych. W ocenie takiej rozpatrywany jest potencjalny wpływ na zdrowie lub środowisko w całym cyklu życia produktu, począwszy od jego opracowania, poprzez produkcję, dystrybucję, eksploatację przemysłową lub konsumencką, aż po ostateczny odzysk lub utylizację. W 2012 roku dokonaliśmy oceny przeszło 1300 surowców wykorzystywanych globalnie w produkowanych przez nas środkach smarnych.

  • Zarządzanie wrażliwymi chemikaliami – stosujemy rygorystyczną politykę odnośnie do wrażliwych substancji chemicznych, tak aby zapobiec ich nielegalnemu lub zabronionemu użyciu.
  • Kontrola bezpieczeństwa u klienta – doradzamy w kwestii procedur bezpieczeństwa przy obsłudze środków smarnych i płynów do obróbki metali.
  • Etykietowanie produktów i karty charakterystyki – informacje na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z produktami, jak również porady w kwestii bezpiecznego obchodzenia się z nimi przekazywane są w kartach charakterystyki (SDS) i na etykietach pojemników. Nasze karty charakterystyki muszą spełniać wymogi prawne obowiązujące na wszystkich poszczególnych rynkach, na których działamy. Dysponujemy ponad 80 000 kart charakterystyki w ok. 40 językach.