TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. HISTORIA CASTROL
  3. POLITYKA BHP
  4. GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW

GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW (GHS)

Bębny i etykiety bezpieczeństwa Castrol

CZYM JEST GLOBALNIE ZHARMONIZOWANY SYSTEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA CHEMIKALIÓW (GHS)?

GHS to jednolity międzynarodowy system informowania o zagrożeniach, pomagający dbać o zdrowie ludzi i stan środowiska. Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) został opracowany dzięki współpracy krajów należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawicieli przemysłu i innych partnerów.


Oto główne założenia systemu GHS:

  • zapewnienie jednolitych norm dotyczących klasyfikacji niebezpiecznych chemikaliów i informowania o zagrożeniach, ułatwiających międzynarodowy handel substancjami chemicznymi i pozwalających lepiej chronić zdrowie ludzi i środowisko;
  • informowanie użytkowników o zagrożeniach poprzez umieszczanie na etykietach i w kartach charakterystyki standardowych symboli i zwrotów.

 

Wprowadzane są nowe przepisy mające na celu wdrożenie systemu GHS w Europie, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Więcej informacji na temat systemu GHS znajduje się na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ pod adresem unece.org.

  • Na etykietach i w kartach charakterystyki Castrol zostaną uwzględnione zmiany w informacjach na temat niebezpiecznych chemikaliów, zgodnie z GHS.
  • Na etykietach i w kartach charakterystyki znajdą się nowe piktogramy, oznaczenia zagrożeń i informacje na temat bezpieczeństwa.
  • Zmiany będą wprowadzane stopniowo, nie wszystkie etykiety i karty charakterystyki zostaną zaktualizowane jednocześnie.

 

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO TOWARZYSZY WSZYSTKIM DZIAŁANIOM CASTROL

Naszym celem jest opracowywanie i wytwarzanie produktów spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Choć wymóg wprowadzenia zmian dotyczy wyłącznie Europy, USA i Brazylii, będziemy stopniowo wdrażać je na całym świecie. Dzięki temu umożliwimy naszym klientom prowadzenie działalności zgodnie z najnowszymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Nowe symbole na etykietach ostrzegających o niebezpieczeństwie używane zgodnie z aktualnie obowiązującym ustawodawstwem zostaną zastąpione serią dziewięciu piktogramów GHS przedstawionych na tle czerwonego rombu.

Więcej informacji uzyskają Państwo, pobierając naszą broszurę GHS.