TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

 1. STRONA GŁÓWNA
 2. OLEJE SILNIKOWE I INNE PŁYNY
 3. PROGRAM GWARANCJA NA SILNIK CASTROL
 4. REGULAMIN

REGULAMIN

Ostatnia aktualizacja: 21.4.2022

 

Regulamin gwarancji

Niniejsza gwarancja zapewnia dodatkową ochronę uprawnionym klientom w przypadku uszkodzenia silnika w związku z zastosowanym w czasie wymiany oleju produktem wskazanym w punkcie 4 („Usługa”). Warunkiem uzyskania gwarancji jest zarejestrowanie się poprzez wypełnienie internetowego formularza reklamacji, a także zaakceptowanie poniższego regulaminu przed złożeniem reklamacji. Niniejsza gwarancja nie wpływa na inne, w tym ustawowe, prawa klienta.


Zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu Castrol Limited zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy lub kosztów wymiany części silnika wymienionych w punkcie 5, które zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku zastosowania podczas Usługi produktu wskazanego w punkcie 4. Gwarancja obejmuje Usługi wykonane w warsztatach Q Service Castrol oferujących Gwarancję na Silnik Castrol i dotyczy prac naprawczych w serwisie, który wykonywał Usługę.

 

1. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I REJESTRACJA 

1.1.    Niniejsza gwarancja wchodzi w życie nie później niż (a) 30 dni od dnia wykonania Usługi lub (b) gdy przebieg wskazany przez licznik pojazdu wskaże liczbę przejechanych kilometrów stwierdzoną w Serwisie w momencie wykonywania Usługi powiększoną o dodatkowe 1000 km.
1.2    Warunkiem wejścia w życie gwarancji jest jej rejestracja przez właściciela w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od wykonania Usługi poprzez formularz dostępny na stronie www.castrol.pl/gwarancja Oferta traci ważność, jeśli we wskazanym czasie nie dojdzie do rejestracji.

1.3.   Rejestrując gwarancję w sposób opisany w niniejszym regulaminie, Klient jednoznacznie wyraża zgodę na warunki niniejszej gwarancji, w tym m.in. Warunki objęcia gwarancją opisane w punkcie 2, Okres obowiązywania gwarancji opisany w punkcie 3 oraz Ograniczenia odpowiedzialności opisane w punkcie 6 poniżej. 

 

2. WARUNKI OBJĘCIA GWARANCJĄ

2.1     Gwarancja może być udzielona jedynie w stosunku do następujacych pojazdów:

2.1.1  wyposażonych w silnik benzynowy lub wysokoprężny,

2.1.2. osobowych, SUV-ów lub VAN-ów,

2.1.3  stanowiących własność prywatną;

2.1.4. których licznik kilometrów w momencie wykonywania Usługi wskazuje mniej niż 150 000 kilometrów, a pojazd ma mniej niż 12 lat;

2.2.    Usługa została wykonana w certyfikowanym serwisie Q Service Castrol oferującym Gwarancję na Silnik Castrol przy użyciu produktu objętego gwarancją wskazanego w pkt 4 poniżej.


3. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI

Gwarancja wygasa we wcześniejszym z poniższych terminów:


3.1.    w  dniu, w którym licznik pojazdu wskazuje liczbę kilometrów większą o 10 000 kilometrów w stosunku do ilości kilometrów z dnia wykonania Usługi lub
3.2.    w pierwszym dniu po upływie dwunastu miesięcy od daty wykonania Usługi.

 

4. STOSOWANE PRODUKTY

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie wymienionych poniżej olejów silnikowych Castrol („Stosowany produkt”):

 • Castrol EDGE 
 • Castrol MAGNATEC 
 • Castrol GTX


5. ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wymienione poniżej części silnika:

 • Tłoki i pierścienie
 • Łożyska turbosprężarki
 • Tuleja cylindrowa lub cylinder
 • Pompa oleju
 • Korbowody i łożyska
 • Wały wyrównawcze i popychacze
 • Wałki rozrządu i łożyska
 • Wały korbowe i łożyska
 • Wkładki zaworowe
 • Wahacze i czopy
 • Koło zębate aparatu zapłonowego (nie dotyczy samochodów z silnikiem wysokoprężnym)
 • Sworznie stopy korbowodu i tuleje
 • Trzpienie i prowadnice zaworów (bez docierania)

            -Wkładki zaworowe

            -Wahacze i czopy

 

6.  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1.   W żadnym wypadku odpowiedzialność Castrol w ramach niniejszej gwarancji nie przekroczy niższej z kwot: 3000 euro (lub równowartości w walucie, w której dokonano zapłaty za Usługę) lub rzeczywistej wartości rynkowej pojazdu. 
6.2.   Jeżeli licznik kilometrów pojazdu w dniu wykonania Usługi wskazuje więcej niż 100 000 kilometrów, odpowiedzialność Castrol w odniesieniu do takiego pojazdu jest ograniczona do 50% szkody i w żadnym wypadku nie przekroczy sumy 1500 euro (lub równowartości w walucie, w której dokonano zapłaty za Usługę).
6.3.   Niniejsza gwarancja nie obejmuje roszczeń wynikających z kolizji, zaniedbań umyślnego nadużycia, niewłaściwej obsługi lub konserwacji, wad produkcyjnych, niewłaściwej instalacji jakiejkolwiek części, typowy przebieg pojazdu/zużycie silnika związane z wiekiem, zanieczyszczenia płynu do układu chłodzenia lub nieutrzymywania oleju silnikowego lub płynu chłodzącego na poziomach zalecanych przez producenta. Castrol nie odmówi zapłaty za szkody, które spełniają warunki niniejszej gwarancji, chyba że w dobrej wierze wykaże, że reklamacja nastąpiła w wyniku co najmniej jednej z wymienionych powyżej przyczyn.
6.4.   Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód objętych gwarancją producenta pojazdu lub jakąkolwiek przedłużoną umową serwisową. Jeśli jednak w pozostałych aspektach klient zastosuje się do warunków niniejszej gwarancji, Castrol zapłaci ewentualną kwotę podlegającą odliczeniu, którą należy zapłacić na podstawie każdej wykupionej przez klienta rozszerzonej umowy serwisowej, która obejmuje takie roszczenie.
6.5.    Żadne postanowienie niniejszego regulaminu nie wpływa / nie narusza / nie ogranicza ustawowych praw klienta wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza gwarancja nie zastępuje / nie ogranicza ani nie wypływa w inny sposób na ustawową rękojmię na stosowane produkty.  

 

7. ZGŁASZANIE ROSZCZENIA

7.1.    W ramach zgłoszenia roszczenia klient zobowiazany jest dostarczyć Castrol wystarczające dowody potwierdzające spełnienie warunków objęcia gwarancją, które zostały wyszczególnione w punkcie 2 
7.2.    Należy zachować kopie faktur, rachunków, dokumentacji Usługi lub zleceń naprawy w celu wykazania: 

 • że podczas Usługi użyto produktu Castrol wskazanego w punkcie 2 (Pełna nazwa); 
 • że Usługa została przeprowadzona w serwisie Q Service Castrol oferującym Gwarancję na Silnik Castrol
 • daty wykonania Usługi oraz
 • odczytu licznika przebiegu kilometrów z dnia wykonania Usługi.

7.3.    Klient przekaże Castrol szczegółowy kosztorys wszelkich prac naprawczych wydany przez serwis Q Service Castrol, w którym była wykonywana Usługa. Po przesłaniu roszczenie zostanie rozpatrzone przez Castrol.

7.4.    Castrol zastrzega sobie prawo dostępu do silnika pojazdu w celu robienia zdjęć, pobrania próbek oleju silnikowego, dostępu do uszkodzonych części silnika oraz przeprowadzania testów wszystkich próbek oleju. Wyniki analizy oleju silnikowego mogą być brane pod uwagę we wszelkich roszczeniach wynikających z niniejszej gwarancji.

7.5.    Przyjmując jakiekolwiek roszczenie na podstawie niniejszych warunków, Castrol nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie pojazdu.

7.6.    Castrol zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez użytkownika na podstawie niniejszych warunków, jeśli warunki określone w niniejszym dokumencie nie zostaną spełnione.