TO WIĘCEJ NIŻ OLEJ. TO PŁYNNA TECHNOLOGIA.

  1. STRONA GŁÓWNA
  2. OLEJE SILNIKOWE I INNE PŁYNY
  3. PROGRAM GWARANCJA NA SILNIK CASTROL
  4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o administratorze

Za gromadzenie danych odpowiedzialna jest Spółka Castrol Limited, z Siedzibą w Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, Wielka Brytania (zarejestrowana pod numerem 00149435).

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Rejestracja na stronie internetowej programu Gwarancja na Silnik Castrol jest całkowicie dobrowolna. W stosownym zakresie polegamy na Państwa aktywnej zgodzie na przetwarzanie przekazywanych nam danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez Castrol na stronie programu Gwarancja na Silnik Castrol obejmują imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela, a także numer rejestracyjny pojazdu, przebieg, markę i model.

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania gwarancją, oceny uprawnień do gwarancji i kontaktowania się z Państwem w celu uzyskania informacji na temat dodatkowych produktów i/lub usług Castrol, w przypadku gdy się na nie Państwo zdecydują. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją „Marketing bezpośredni” poniżej.

W przypadku roszczenia, Castrol może również zażądać skanu lub zdjęcia faktury od warsztatu serwisującego pojazd, kopii dokumentacji serwisowej pojazdu i/lub dowodu własności.

Dodatkowo, jeśli zdecydują się Państwo skontaktować z nami za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, wyświetli się monit o podanie ograniczonych danych osobowych, które są nam niezbędne do odpowiedzi na Państwa zgłoszenie.

Marketing bezpośredni

Castrol może wysyłać Państwu wiadomości marketingowe pocztą e-mail, zgodnie z Państwa preferencjami marketingowymi określonymi w momencie rejestracji. Jeżeli nie chcą Państwo już otrzymywać takich komunikatów, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi na końcu każdej komunikacji marketingowej.

Odbiorcy danych osobowych

W celu prowadzenia bazy danych i portalu gwarancyjnego Castrol Engine Warranty oraz zarządzania nimi, Castrol korzysta z usług zewnętrznych dostawców, którym może przyznać dostęp do Państwa danych osobowych (np. stron trzecich, które zapewniają wsparcie techniczne, przetwarzają roszczenia w naszym imieniu i wysyłają naszą komunikację marketingową, na którą wyrażają Państwo zgodę). W przypadku gdy korzystamy z usług takich zewnętrznych dostawców wszelkie ujawnienia danych osobowych muszą odbywać się na zasadzie ściśle ograniczonej potrzeby, a dane ujawniane są podmiotowi zewnętrznemu, który ma obowiązek działać zgodnie z naszymi instrukcjami i zawartymi w umowie środkami bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo poprosić o kopię odpowiednich klauzul umownych chroniących Państwa dane osobowe.

Mamy prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa lub w sytuacji, gdy ujawnienie takie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub do spełnienia wymogów postępowania sądowego, nakazu sądowego, zapytania od organu regulacyjnego lub jakiegokolwiek innego procesu prawnego, który został uruchomiony wobec Castrol.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Castrol może ujawnić Państwa dane osobowe innym podmiotom, które mogą znajdować się poza EOG. W takim przypadku Państwa dane osobowe będą cały czas chronione przez wiążące zasady korporacyjne Castrol, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych w całej grupie BP.

W przypadku, gdy podmioty przetwarzające dane BP przekazują dane osobowe poza EOG, takie przekazanie będzie podlegać odpowiednim zabezpieczeniom, które mogą stanowić standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Pliki cookie i informacje o ruchu na stronie

Serwery (które mogą znajdować się poza EOG) automatycznie rejestrują dane o Państwa wizycie na tej stronie na podstawie adresu IP. Informacje te mogą być rejestrowane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii.


Castrol wykorzystuje te informacje, aby sprawdzić, gdzie na świecie strona internetowa jest używana, aby zapewnić bezproblemowy zasięg.

Ta strona używa tylko własnych plików cookie. Te pliki cookie są wymagane do podstawowej funkcjonalności strony, takiej jak śledzenie aktywności podczas przechodzenia z jednej strony na drugą, i dlatego są zawsze włączone.

Pliki cookie można usunąć lub wyłączyć zgodnie z instrukcjami dostępnymi w menu pomocy przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie zmniejszy funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz podobnych technologii, mogą Państwo odwiedzić zewnętrzną witrynę: www.allaboutcookies.org.

Okres przechowywania

Państwa dane będą przechowywane tylko tak długo, jak długo będzie ważna gwarancja, po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na naszą komunikację marketingową, zachowamy tylko Państwa adres e-mail i nazwisko, dopóki nie zrezygnują Państwo z takiej komunikacji lub poproszą o usunięcie danych.

Prawa dostępu, sprostowania i usunięcia

Zgodnie z naszymi wewnętrznymi zasadami mogą Państwo poprosić nas o zapewnienie dostępu do wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, proszę napisać na adres GDPREurope@castrol.com lub skorzystać z formularza kontaktowego na stronie internetowej programu Gwarancja na Silnik Castrol. Są również Państwo
uprawnieni do żądania korekty Państwa niekompletnych lub niedokładnych danych
osobowych.

Jeśli mieszkają Państwo na terenie UE, mają ponadto Państwo prawo do zgłoszenia zastrzeżenia dotyczącego zachowania poufności do organu ochrony danych w odpowiednim kraju UE. Należy jednak rozważyć skorzystanie z zatwierdzonego przez UE mechanizmu rozstrzygania reklamacji Castrol zgodnie z naszymi wiążącymi zasadami korporacyjnymi (dostępnymi publicznie online).

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 29 sierpnia 2018 r.