NASZA POLITYKA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy BP Europa SE ukierunkowana jest konsekwentnie na właściwy sposób zaspokajania wymagań i oczekiwań naszych klientów. 

Najważniejszym celem jest spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów tych obecnych jak i potencjalnych, poprzez dostarczenie im niezawodnego systemu obsługi i najwyższej jakości produktów, nie naruszając przy tym środowiska naturalnego. 

Na naszą jakość i zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy mają wpływ następujące czynniki. 

Orientacja na klienta

Istotne jest dla nas stworzenie odpowiedniej wartości dla klienta. Mamy świadomość, że klienci są naszymi ostatecznymi odbiorcami i to oni oceniają nasze produkty i usługi.

Chcemy spełniać ich wymagania a także identyfikować i rozumieć ich potrzeby oraz oczekiwania, które są przez nich stawiane lub wynikają bezpośrednio z rynku. 

Współpraca i wspólny rozwój

Wszystkim naszym dostawcom przekazujemy wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz priorytety naszej organizacji tak, aby móc w sposób ciągły dostarczać naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi. 

Chcemy stworzyć korzystne dla obu stron relacje z partnerami( klienci, dostawcy, eksperci) oparte na wzajemnym zaufaniu i podziale wiedzy, by stworzyć wspólną wartość dodaną. 

Zaangażowanie i rozwój pracowników oraz komunikacja wewnętrzna

Koncentrujemy się na ciągłym podwyższaniu kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników zarówno w zakresie swoich zadań i obowiązków jak i w zakresie jakości i ochrony środowiska. 

Prowadzimy otwartą komunikacje wewnętrzną na wszystkich szczeblach działania. Dostępność do informacji jest podstawą naszych starań. 

Wzrastająca efektywność naszego biznesu

Doskonałością jest dla nas odnoszenie sukcesów w zakresie naszych działań, koncentrując się równocześnie na realizacji naszych celów krótko i długookresowych, tak by osiągnąć wiodącą pozycję na rynku. 

Ciągłe doskonalenie Istotne jest dla nas ciągłe doskonalenie się w naszej pracy i w wykonywaniu naszych obowiązków. 

Regularnie oceniamy wykonywaną przez nas pracę, funkcjonalność procesów i systemu tak, aby móc się doskonalić, rozwijać i zwiększać naszą efektywność. 

Odpowiedzialność społeczna

W zakresie zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy, bierzemy odpowiedzialność za zmniejszenie negatywnych wpływów, jakie na środowisko mogą wywierać nasze produkty i usługi. 

Dlatego dokonaliśmy ich identyfikacji oraz opracowaliśmy i przedstawiliśmy plan działania mogący zminimalizować wszelkie możliwe, szkodliwe wpływy na środowisko.

Zapewniamy, że nasze produkty wprowadzane na rynek, przez nasza organizację, są wprowadzane w sposób najbardziej bezpieczny i pod nasza kontrolą. 

Aby osiągnąć powyższe cele wdrożyliśmy i działamy według zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie ze standardami: 
  • zarządzania jakością ISO 9001:2008
  • zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004,
  • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001:2007
Powyższe systemy zarządzania pozwoliły stworzyć nam Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na zarządzaniu procesowym. Przy ustalaniu wspólnych celów staramy się podwyższyć zaufanie i satysfakcję naszych klientów i wszystkich zainteresowanych stron. 

Country CLT Convenor