Ekspertene Svarer

Her kan du høre våre eksperter svare på noen viktige spørsmål om din motorsykkel og motorsykkeloljer. Velg spørsmål til høyre for å høre svarene.

Kan jeg bruke bilmotorolje på motorsykkelen?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Bilmotoroljer er ikke utviklet med fokus på moderne motorsyklers høye krafttetthet. De er heller ikke testet slik at de er kompatible for bruk med moderne motorsyklers våtclutch og hardt belastede gir.

… og hva hvis motorsykkelen har tørrclutch?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Selv i tørrclutchsystemer må motoroljen kunne smøre og beskytte girkassen og beskytte mot høye temperaturer, noe ikke alle bilmotoroljer klarer.

Hva slags funksjon har motorolje i en motorsykkel?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Motoroljen smører nøkkelkomponenter, reduserer slitasje og frakter varme vekk fra motoren og clutchen.

Hvilke kritiske områder flyter oljen gjennom?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Som oftest omfatter kritiske motorområder stempelenheten, lagre og ventiler samt beskyttelse av girkasse og smøring og kjøling av clutchen.

Hva slags funksjon har oljefilteret?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Oljefilteret fanger opp fremmedpartikler og smuss som kommer inn i oljen ved normal kjøring. Slike partikler kan føre til skader på motoren. Et blokkert filter kan føre til utilstrekkelig oljetilførsel med påfølgende motorsvikt.

Kan en motorolje forbedre ytelsen eller har den kun beskyttende effekt?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Gjennom å redusere intern friksjon og treghet kan oljen gjøre motoren mer effektiv og dermed øke motorytelsen. Som regel oppnås dette ved å bruke en friksjonsoptimert olje som har lav viskositet.

Hvorfor anbefaler enkelte motorprodusenter lavviskositetsolje?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Anbefalingen reflekterer kravet om å utvikle mer drivstoffeffektive motorer i kombinasjon med forbedrede produksjonsprosesser.

Hva slags olje bruker en MotoGP-motor?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Oljene skiller seg markant fra oljer til bruk på vei, og de er skreddersydde for MotoGP-motorer. Når det er sagt, så bruker vi samme teknikker for å utvikle våre høytytende MotoGP-oljer som vi bruker for våre Power 1-oljer.

Kan jeg bruke den samme oljen ved ekstreme eksterne temperaturer?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Ja, ved bruk av høytytende baseoljer kan vi med multigrade-motoroljer sikre at oljen flyter når den er kald, og ikke fordamper eller forbrennes ved høy temperatur.

Kan jeg bruke baneolje ved kjøring på vei?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Det er ikke å anbefale siden baneoljer er utviklet spesielt for å gi økt ytelse i korte tidsperioder og dermed ikke nødvendigvis egner seg for langvarig bruk.

Hva betyr avleiringer?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Avleiringer er et biprodukt av forbrenningsprosessen og består vanligvis av karbon som bygger seg opp på komponenter som stempler. Over tid kan det føre til problemer som mangelfull kompresjon.

Hva slags effekt kan en svært tyktflytende olje ha på motoren/girkassen/clutchen?

Sorry, you need Javascript enabled to view this video.

Loading video

please wait...

Moderne motorer er konstruert for bruk med tynnere oljer. Dermed kan bruk av en tykkere olje ha en negativ effekt på ytelsen til motoren.