BILVEDLIKEHOLD

SE HVILKEN OLJE SOM ER DEN RETTE FOR DIN BIL

Hvis du tror alle oljer like, så kan bilen fortelle deg noe annet. Se nærmere på motoroljer og bilvedlikehold med Castrol EDGE.

Hva gjør oljen i bilen din?

Hvilken oppgave har olje i bilen?

Når motordeler gnisser mot hverandre er det alltid olje mellom dem, for å redusere friksjon og forhindre skade - selv om trykket er ekstremt høyt og kreftene utrolig store. Olje inneholder også spesielle ingredienser som løfter opp bittesmå partikler av forbrenningssot, og dermed forhindrer akkumulering av skitt og avleiringer, og som bekjemper oksidering ved høye temperaturer, slik at oljen renner fritt.

Produsenter spesifiserer den korrekte oljen for sine biler - brukerhåndboken forteller deg den korrekte spesifikasjonen, som du vanligvis finner på etiketten på baksiden av flasken.

Hva er det Castrol EDGE gjør?

Castrol EDGE har Titanium Fluid Strength Technology som har vist seg å doble oljebeleggets styrke. Dette øker ytelsen til det beskyttende belegget når metalldeler tvinges mot hverandre, og reduserer friksjon slik at motoren kan gi maksimal ytelse.

Hvordan kan jeg vite hvilken olje produsenten har godkjent?

I bilens brukerhåndbok definerer produsenten den rette oljespesifikasjonen for motoren. 

Bransjestandarder settes av American Petroleum Institute (API) og European Automobile Manufacturers Association (ACEA), som regelmessig kunngjør en serie med ytelsesstandarder som tar hensyn til at ytelsen til moderne motorer er i kontinuerlig endring. 

Noen produsenter, som utfordrer teknologiens grenser, krever ekstra ytelsesegenskaper av oljen. Du må sørge for at du følger produsentens retningslinjer for å opprettholde bilgarantien.

På baksiden av oljeflasken er det en liste med ytelsesstandarder. Det er veldig viktig å velge en olje som innfrir spesifikasjonen for din motor.

Hva er det Castrol EDGE gjør?

Castrol EDGE anbefales av ledende bilprodusenter. Mange nye biler forlater fabrikken inneholdende Castrol EDGE. Du må imidlertid sjekke baksiden av flasken for å være sikker på at du velger den rette typen Castrol EDGE for din bil.

Hvorfor må jeg skifte olje?

Olje kjemper hele tiden mot påkjenningene inne i motoren. Påkjenningene kan være varmerelatert, ved de varmeste områdene i motoren; kjemiske ved å motstå syrene, partiklene og vannet som dannes ved forbrenning; eller fysiske, ved å motstå de kolossale kreftene og hastighetene i moderne motorer.

Hver produsent balanserer disse påkjenningene med kvaliteten på oljen de anbefaler, og anbefaler et passende oljeskiftintervall slik at det gis riktig beskyttelse og ytelse. Skifteintervallet som anbefales av produsenten står i brukerhåndboken. Noen moderne biler vil også angi på instrumentpanelet når det er på tide å skifte olje.

Når det skiftes olje, er det lurt å skifte oljefilter samtidig. Oljefilteret samler opp all skitten og forbrenningsbiproduktene som oljen fanger opp på sin ferd rundt i motoren. Et nytt filter sammen med ny olje holder motoren i best stand for maksimal ytelse.

Hva er det Castrol EDGE gjør?

Castrol EDGE overgår den satte standarden i produsent- og bransjetester. I tillegg har Castrol EDGE styrken den får fra Titanium Fluid Strength™-teknologisystemet. Dette reduserer kontakten mellom metallflater, reduserer friksjon og reagerer under trykk, slik at du får selvtillit til å kreve maksimal ytelse fra motoren gjennom hele skiftintervallet.

Bør jeg kontrollere oljenivået?

Forskjellige biler har forskjellig oljeappetitt, men en ting er sikkert: å kjøre med lavt oljenivå utsetter oljen for større belastning enn designerne hadde til hensikt, og kan i høy grad redusere levetiden til både oljen og motoren. 

Oljenivået kan kontrolleres med peilepinnen under panseret. I brukerhåndboken finner du hvor peilepinnen sitter, og hvordan du kontrollerer oljen på den beste og mest sikre måten. Noen moderne biler har en elektronisk oljenivåsensor som vil indikere når det er nødvendig å etterfylle olje. 

Oljepåfyllingslokket identifiseres ofte med et oljekannesymbol og kan ha en anbefaling fra produsenten om hvilken olje som bør brukes. Skru av lokket og fyll på olje i samsvar med produsentens instrukser. Forskjellen mellom minimums- og maksimumsnivået på peilepinnen er ofte omtrent 1 liter. Fyll olje forsiktig og la den få tid til å renne ned i motoren før du kontrollerer oljenivået på nytt med peilepinnen. Det er bedre å fylle for lite første gang og heller fylle på mer etterpå enn å overfylle motoren, noe som kan være meget skadelig. Når du er sikker på at det er nok olje på motoren, kan du sette på påfyllingslokket, sørge for at peilepinnen sitter som den skal og lukke panseret.